Nu kan du teste Aarhus i tre dimensioner

25-01-2021

SDFE Labs åbner nu for en prototype på en moderne objektbaseret 3D-bymodel, som giver mulighed for at teste potentialer og anvendelsesmuligheder

Aarhus rådhus

Med en 3D-bymodel er det muligt at visualisere data om byområder på en meget håndgribelig måde. 3D-bymodeller kan bruges i planlægningsøjemed, hvor man tydeligt kan se konsekvenserne af de ændringer af byområdet, som man gerne vil lave, fx placere en ny bygning.

I dag anvender ca. 25 % af landets kommuner lokale 3D-bymodeller til vigtige forvaltningsopgaver som lokalplanlægning, byudvikling, energieffektivisering, klimahandlingsplaner og sol/skygge vind- og udsigtsanalyser mm.

Potentialet for yderligere anvendelse er stort. Det er imidlertid omkostningsfuldt at etablere og vedligeholde 3D-bymodeller. Og det kan være en udfordring, at modellerne baseres på uensartede datagrundlag af varierende alder, forskellige dataformater og standarder.

Derfor ønsker SDFE at undersøge behov og muligheder for fællesoffentlige 3D-løsninger baseret på eksisterende byggeklodser i form af frie geodata..

På SDFE Labs kan interesserede nu selv få lov at teste mulighederne på en 3D-bymodel, der dækker dele af henholdsvis Aarhus Midtby og forstadskvarteret Risskov. Og give SDFE nyttig feedback på konkrete funktionaliteter og anvendelsesmuligheder. 

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har brugt egne eksisterende frie fællesoffentlige data som GeoDanmarks bygningstema, Danmarks Digitale Højdemodel, ortofotos og skråfotos til at producere prototypen

Det kan du prøve

I prototypen vil du/brugeren kunne vælge visualisering med/uden skråfotos, med/uden træer samt foretage en række opmålinger, udsigts- og lys/skygge analyser, som fx en analyse af sol indstråling for optimal placering af fx solceller eller grønne facader/tage og taghaver (roof top garden).

Det vil bl.a. være muligt at navigere i modellen i tre dimensioner, udarbejde udsigtsanalyser, måle afstande og højder i data mm., samt få en fornemmelse for hvad en objektbaseret 3D-bymodel kan.

Prototypen kan anvendes frit efter egne ønsker og behov, men da det er tale om en test af prototyper, så vil de kun være tilgængelige i en begrænset periode, og SDFE forbeholder sig retten til at lave ændringer løbende.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

Hvad er SDFE Labs?

SDFE Labs tilbyder private og offentlige databrugere mulighed for at teste prototyper på helt nye geodatasæt (fx data om overfladebelægning i byer), prototyper på innovative datasammenstillinger (fx 3D bymodeller) og prototyper på anderledes distributionsløsninger (fx vector tiles).

Målet er at afdække potentialet i nye datakombinationer og formater, som endnu ikke er fuldstændige, færdigudviklede eller bredt anvendt gennem dialog med brugerne.

Anvenderne er frit stillet til at bruge prototyperne som de vil, men med det forbehold, at de ændrer sig undervejs, og at de kun er tilgængelige en begrænset tidsperiode. Igennem brugernes feedback til SDFE gives mulighed for at præge udviklingen af de offentlige geodata tilbud