Hackaton: Luftfotos kan finde slid og skader på vejene

12-02-2021

Ved at koble luftfotos og computer vision kan det snart blive muligt at overvåge slid og skader på de danske veje. Ideen vandt Geodata Hackaton, hvor opfindsomme virksomheder skulle finde nye anvendelser af geodata

I fremtiden skal geodata måske bruges til at sikre danske veje. I hvert fald kom virksomheden Knowit med et godt bud på det netop overståede Geodata Hackaton, som blev afholdt i samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Knowit demonstrerede potentialet ved at anvende luftfotos og computer vision til at identificere huller og nedslidte vejstriber i vejnettet. På den måde kan der hurtigt skabes et overblik over veje og dermed mulighed for at effektivisere vedligehold af vejnettet. Samtidigt kan luftfototos i fremtiden danne grundlag for prædiktering af fremtidige udfordringer på de danske veje. Den øgede information om vejene kan tilmed også bruges til at identificere strækninger, som egner sig til såkaldte solveje, hvilket er veje hvor der med fordel kan placeres solceller.   

Ni virksomheder, store som små, med interesse for datateknologi, gav deres bud på, hvordan geodata kan anvendes til at løse relevante problemstillinger. Hackatonet, som tog udgangspunkt i data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, har løbet over det seneste to uger, og blev i fredags afsluttet med et virtuelt afslutningsevent. Hackatonet havde deltagelse af Alexandra Instituttet, Bizkaze, Cowi, DHI Gras, Knowit, Kortomatic, Niras, Orca og Septima

Vurderingspanelet, bestående af repræsentanter fra Erhvervsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering samt Dansk Industri, KL og Københavns Kommune, var imponeret af såvel iderigdommen samt kreativiteten og den faglige dybde deltagerne demonstrerede i præsentationen af deres løsninger. I sidste ende var det dog Knowit, som løb med sejren.

Med på OffDig2021

Knowit vil få mulighed for at præsentere sit arbejde ved en fælles præsentation med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering i forbindelse med konferencen OffDig2021.

Der er i løbet af hackaton-forløbet blevet indsamlet en mængde spændende materiale, som vil blive bearbejdet og publiceret i løbet af 2021.

For yderligere information kontakt venligst Martin Zagler hos Erhvervsstyrelsen på MarZag@erst.dk.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent