SDFE Labs: Få adgang til ét af Danmarks mest anvendte datasæt i kortlægning: Landpolygonen

08-04-2021

Nu kan du prøve en prototype på ”Landpolygonen” – et geodatasæt der giver dig Danmark og havet omkring til brug i din kortlægning og til din analyse

landpolygon

Landpolygonen er et grundlæggende geografisk datasæt for alle kortprodukter over Danmark. Landpolygonen består af en samling af forskellige datasæt, der tilsammen giver et omrids af det danske territorium, både til lands og til vands.

I praksis vil størrelsen af et kort afhænge af anvendelsen. Og ofte vil der behov for at zoome ud og ind i kortet, som man fx gør i en GPS. Derfor har SDFE udviklet landpolygonen i flere skalaer (størrelser), der kan hentes frit ned og bruges til at udvikle og designe kort.

SDFE sørger for, at landpolygonen opdateres dagligt, så evt. ændringer i de underliggende data slår igennem i landpolygonen. På den måde kan man som bruger regne med, at det er de mest opdaterede data, der indgår i landpolygonen. 

Potentielle anvendere kan være konsulentvirksomheder, forsyningsselskaber, kommuner eller andre offentlige myndigheder, der bruger kort og visualisering i deres arbejde. Selv benytter vi i SDFE landpolygonen som grundlag for flere af de kortprodukter, der kan downloades fra SDFE’s hjemmeside, fx Danmarks digitale højdemodel.

Feedback

Prototypen på SDFE Labs kan anvendes frit efter egne ønsker og behov, men da der er tale om en test af prototypen, så vil den kun være tilgængelig i en begrænset periode. SDFE forbeholder sig retten til at lave ændringer løbende. SDFE vil meget gerne have feedback på prototypen, så vi kan vurdere om og hvordan vi skal stille data til rådighed på permanent basis.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

Hvad er SDFE Labs?

SDFE Labs tilbyder private og offentlige databrugere mulighed for at teste prototyper på helt nye geodatasæt (fx data om overfladebelægning i byer), prototyper på innovative datasammenstillinger (fx 3D bymodeller) og prototyper på anderledes distributionsløsninger (fx vector tiles).

Målet er at afdække potentialet i nye datakombinationer og formater, som endnu ikke er fuldstændige, færdigudviklede eller bredt anvendt gennem dialog med brugerne.

Anvenderne er frit stillet til at bruge prototyperne som de vil, men med det forbehold, at de ændrer sig undervejs, og at de kun er tilgængelige en begrænset tidsperiode. Igennem brugernes feedback til SDFE gives mulighed for at præge udviklingen af de offentlige geodata tilbud