Samarbejde med Aarhus skal bidrage til grøn byudvikling

09-10-2020

Med data og digitale teknologier vil Aarhus Kommune og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering finde nye veje til en grøn omstilling ved blandt andet at bidrage til en bedre trafikafvikling og optimere energiforbruget i kommunens bygninger

Aarhus Rådhus

Målsætningen om en 70 pct. reduktion af CO2-udledningen i 2030 kræver, at der findes nye højteknologiske løsninger og virkemidler. I den ånd har Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering indgået en ny samarbejdsaftale med Aarhus Kommune.

Formålet er at skabe helhedsorienterede løsninger, der kan hjælpe med en række af udfordringerne forbundet med omstillingen af samfundet imod klimaneutralitet, håndtering af fremtidens klima med mere nedbør og oversvømmelsesrisici, voksende problemer med mobilitet og trængsel – parallelt med voksende krav om at byer er ’liveable’ og bæredygtige. Tanken bag aftalen er at finde nye løsninger ved at dykke ned i data og nye digitale teknologier:

”Danmark skal både have den globale førertrøje i grøn omstilling og i smart omstilling. Det kræver, at vi bliver ved med at tænke nye datadrevne teknologier i den grønne sags tjeneste. Derfor er jeg rigtig glad for, at Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Aarhus Kommune har indgået et samarbejde om, hvordan vi med data og nye digitale teknologier kan finde nye løsninger til et grønnere samfund,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Et eksempel på et muligt samarbejde kan være, hvordan vi i fællesskab kan bidrage til en bedre trafikafvikling i Aarhus ved at bruge satellitdata til at blive klogere på, hvordan trafikken bevæger sig i realtid.

Et andet eksempel kan være udviklingen af detaljerede datasæt om kommunale bygningers opbygning og anvendelse, hvilket muliggør en mere præcis styring af bygningens anvendelse, ressource- og energiforbrug og vedligehold, så fx tomme eller dårligt isolerede lokaler ikke varmes op unødigt.

Aarhus skal være ’liveable’

Aarhus Kommune samarbejder allerede med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet på andre områder, som fx testplatformen TAPAS, der tester, hvordan dynamisk positionering via satellitter kan bruges til at forme fremtidens storbyer.

Det nye samarbejde kan derfor ses som en udbygning af et allerede godt partnerskab:

”Vores mission er, at Aarhus skal være en endnu bedre by at leve i samtidig med at vi leverer vores bidrag til at løse klimaudfordringerne. Derfor giver det stor værdi for os at indgå i et samarbejde, som både kan være med til at løfte en stor samfundsmæssig opgave, samtidig med at vi arbejder for at gøre Aarhus endnu mere ’Liveable’, siger borgmester i Aarhus Kommune Jacob Bundsgaard.

Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune, understreger, at det er vigtigt, at løsningerne bidrager til, at borgerne får en lettere hverdag:

”Vi skal levere bedre service til borgerne særligt på de områder, hvor det bidrager med mest mulig værdi for deres hverdag. Så de får ryddet sne på de rigtige tidspunkter, eller de bliver ledt den hurtigste vej fra A til B. Vi skal arbejde endnu mere målrettet, hvis vi skal håndtere udfordringerne med f.eks.  trafikafvikling og stigende nedbørsmængder. Derfor giver det god mening at indgå i et samarbejde, der har fokus på at finde nye løsninger ved at gå nye veje,” siger Bünyamin Simsek.

Udover at have fokus på grøn omstilling vil samarbejdet også fokusere på fremtidens klima, mobilitet og Aarhus som en ’liveable city’. Samarbejdet skal evalueres efter tre år.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent