Nye højder beregnet på Sjælland og Bornholm

12-05-2020

Aktuelle højdedata er en forudsætning for meget planlægning hos både myndigheder og virksomheder. Nu er den årlige opdatering af Danmarks Højdemodel gennemført

Når skybrud og stormflod rammer Danmark, er det vigtigt med opdaterede højdedata, som kan vise, hvordan de danske terrænforhold er. Danmarks Højdemodel er et centralt værktøj, der detaljeret viser, hvordan Danmark bugter sig i bakke og dal. De aktuelle højdedata bruges af både offentlige myndigheder og private virksomheder til alt fra klimahåndtering til udbygning af infrastruktur eller større byggeprojekter.  

Derfor opdaterer Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) hvert år en femtedel af Danmark, således at hele landet er opdateret hvert femte år.

Med den nyeste opdatering af Danmarks Højdemodel er Sjælland og Bornholm blevet laserscannet ved overflyvninger. For resten af landet er den eksisterende højdemodel blevet suppleret med bl.a. data fra Vejdirektoratet.

SDFE har opdateret punktskyen, terræn- og overflademodellen på Kortforsyningen. Beregningen af nye højdekurver er igangsat og forventes klar til ultimo maj 2020. 

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

Om Danmarks Højdemodel

Danmarks Højdemodel viser højdeforholdene for Danmark og har en bred vifte af anvendelsesmuligheder for både offentlige og private.

En af de vigtigste anvendelser af Danmarks Højdemodel er at kortlægge oversvømmelsesrisiko og udpege de områder, hvor det er nødvendigt at sætte ind for at kunne håndtere naturens vandmasser.

Danmarks Højdemodel skaber også stor værdi i bygge- og anlægsprojekter, byudvikling samt arkæologisk arbejde, hvor man bl.a. kan spore og forvalte fortidsminder rundt om i det danske landskab.

Læs mere om Danmarks Højdemodel

Hent Danmarks Højdemodel på Datafordeleren eller Kortforsyningen.