Ny vejledning skal sikre præcise stedsangivelser i dansk lovgivning

03-07-2020

I dag udkommer en ny vejledning, som skal hjælpe myndighederne med at bruge geografi i lovgivningen præcist og systematisk

villakvarter

Det anslås, at der findes geografiske henvisninger i op mod 80 pct. af dansk lovgivning, dvs. henvisninger til et sted eller område, hvor en given regel gælder. Det kan fx handle om, hvor man må bygge, hvor man må færdes, hvor man kan få tilskud til aktiviteter, eller hvor man skal betale afgifter etc.

Der mangler imidlertid systematik og præcision i den måde, som stedsangivelser bruges i dansk lovgivning. Det skaber uklarhed om hvilke regler, der gælder hvor. Det kan gøre det vanskeligt for forvaltningen af træffe ensartede afgørelser og udfordrer samtidig retssikkerheden for borgere og virksomheder.

Derfor har Digitaliseringsstyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering i samarbejde udarbejdet en vejledning, som kan sætte geografien i system og dermed hjælpe myndighederne med at blive mere præcise.

”I Danmark har vi nogle af verdens bedst digitaliserede geografiske data, som myndighederne bruger i stor udstrækning. Med denne vejledning tager vi det første skridt mod også at udnytte disse data i lovgivningen,” siger vicedirektør i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Stine Leth Rasmussen.

På vej mod digitalisering

Vejledningen kan afhjælpe de udfordringer, som eksisterer med upræcise stedangivelser i lovgivningen. Den kan ses som et redskab til at øge standardiseringen på området og som et første skridt på vejen mod en egentlig digitalisering.

En digitalisering af geografi i lovgivningen vil gøre det nemmere for såvel lovgiver som forvaltning at få et præcist overblik over en given afgrænsning, fordi man vil kunne tilgå den digitalt og desuden visualisere den på et fællesoffentlig baggrundskort.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

Geografi optræder i lovgivningen, når der er behov for at præcisere et geografisk område, hvor en regel eller en lov gælder.

Det kan fx være nogle regler om byggeri inden for et specifikt afgrænset geografisk område.

Geografi i lovgivningen optræder i dag i analog form enten ved skriftlige beskrivelser, som fx trykte koordinater, eller ved markering af et område på et analogt kort.