Ny dataportal giver nemmere adgang til forsyningsdata

09-12-2020

Nu bliver det nemmere at få adgang til forsyningsdata

Øhav

I dag åbner forsyningsdataportal.dk, som er en ny dataportal, der skal samle en række data om og fra forsyningssektoren. I første omgang offentliggøres økonomiske nøgletal for eldistribution og vandforsyning samt tekniske data om energiproducerende enheder fra Energiproducenttællingen. Der vil løbende blive udvidet med flere datasæt om forsyningssektoren.

Portalen er udviklet i forlængelse af Energiaftalen fra 2018 og ønsket om at forbedre brugen af data og digitalisering i myndighedernes betjening af forsyningssektoren. Målet med portalen er at således at forbedre transparensen i forsyningssektorerne gennem bedre adgang til data, samtidig med at myndighedernes opgaver lettes af en samlet indgang til data. Forsyningsdataportalen er udviklet i et samarbejde mellem Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, de tre dataejere: Energistyrelsen, Forsyningstilsynet og Forsyningssekretariatet og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), som har bidraget med datakompetencer, værktøjer og eksisterende datainfrastruktur. SDFE vil også stå for driften af den nye dataportal.

Vi udvikler videre

De første to datasæt på Forsyningsportal.dk omfatter bearbejdede nøgletal, som er indberettet til brug for økonomisk regulering af monopolselskaber i el- og vandsektoren og teknisk data fra energiproducenttællingen om el- og varmeproducerende enheder i Danmark.

 Forsyningsdataportalen viser data på forskellige måder - man vil f.eks. kunne tilgå de rå data og kortvisning. Portalen er endnu under udvikling, og vil løbende blive udvidet med nye data og visualiseringer. I løbet af 2021 vil der således blive tilføjet yderligere datasæt og funktionalitet.

Læs mere om Forsyningsdataportalen

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent