Invitation: Klimaforandringer giver mere vand, og mere vand kræver mere viden og data

18-12-2020

Sæt kryds i kalenderen den 11. februar

Ny viden og lettere adgang til data om vand skal være Danmarks våben mod de øgede vandmasser, som vi skal håndtere i de kommende år.

Det store tværoffentlige projekt ’Fælles Data om Terræn, Klima og Vand’ byder på ny viden og nye dataværktøjer, som giver mere præcis viden om de hydrologiske forhold nu og i fremtiden. Det er viden og data, der kan bruges til byplanlægning, klimatilpasning, spildevandsforsyning, risikoscreening ift. infrastruktur, rådgivningsopgaver, lettere udveksling af data mellem myndigheder, udvikling af nye kommercielle it-services og en række andre funktioner. Samlet set bliver nye og flere hydrologiske data let tilgængelige og kombinerbare med andre data.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Miljøstyrelsen, KL og Danske Regioner inviterer alle med interesse i hydrologiske forhold til webinar d. 11. februar 2021 kl. 10-14, hvor vi præsenterer de nye værktøjer.

Du vil blandt andet få indblik i:

  •         Hydrologisk Informations- og Prognosesystem (HIP) til visualisering, download og api-adgang til hydrologiske data
  •         KAMP – et nyt klimatilpasningsværktøj for miljø- og plan medarbejdere
  •         GEUS’ detaljerede beregninger af det terrænnære grundvand fra 1990 og frem mod 2100
  •         Skikkelsesdata for vandløb
  •         Adgang til data om vandføring og vandstand – både nær realtid og historiske
  •         Vandløbsreference
  •         Data om regnvandsbetingede udledninger, renseanlæg, dambrug og badevand.

 Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Detaljeret program følger på sdfe.dk/TKV, hvor du også vil kunne finde link til tilmelding og mere information om projektet ’Fælles Data om Terræn, Klima og Vand’. 

 

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent