Geografiske grunddata distribueres fremover via Datafordeleren

18-12-2020

Fremover bliver geografiske grunddata distribueret via Datafordeleren. Det betyder, at geografiske grunddata fremover enten skal hentes direkte på Datafordeleren – eller indirekte via den nye digitale platform Dataforsyningen

Hvis du som offentlig myndighed eller privat virksomhed skal bruge geografiske grunddata, så skal du fremover hente dem via den fællesoffentlige datadistributionsplatform Datafordeleren. Det kan enten ske direkte på Datafordeler.dk, hvilket er relevant for store anvendere med behov for høj driftsstabilitet og 24/7-support. Eller det kan ske via Dataforsyningen, som er en ny samlet indgang til både geografiske grunddata og ikke-grunddata. 

Alle grunddata, inklusive grunddata fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), er nu samlet på Datafordeleren, og derfor udfases grunddata på Kortforsyningen fra 1. juni 2021, hvor en række data ikke længere vil blive opdateret. Distribution af grunddata på Kortforsyningen ophører helt ved udgangen af 2021.

Det er derfor en god idé allerede nu at begynde arbejdet med at omstille sine datatræk. Alle grunddataanvenderne er garanteret minimum et års paralleldrift mellem Kortforsyningen og Datafordeleren, men adgangen til data på begge platforme vil i nogle tilfælde for at sikre en god overgang være længere.

Samlede grunddata på Datafordeleren gør det nemmere

Med alle grunddata samlet på Datafordeleren, så bliver det nemmere for både den offentlige forvaltning og private virksomheder at hente og kombinere de forskellige grunddatasæt.

På Datafordeleren findes således både SDFE’s datasæt om fx Skærmkortet, Danmarks Adresser, Danmarks Geografiske Inddeling og Danske Stednavne, men også data fra andre myndigheder som CPR, CVR og BBR.

Data på Datafordeleren er bygget op i en ensartet arkitektur, og de skal overholde de samme standarder, og det er derfor nemmere at kombinere de forskellige datasæt til konkrete formål.

Samtidig er der på Datafordeleren høj driftssikkerhed, og der er adgang til support døgnet rundt. Datafordeleren giver også mulighed for fx at abonnere på hændelser.

Dataforsyningen skal være brugernes distributionsløsning 

Geografiske data, som ikke er grunddata (fx skråfotos), og som i dag findes på Kortforsyningen.dk vil fremover kunne tilgås fra den nye digitale platform Dataforsyningen.

SDFE ønsker med Dataforsyningen at skabe en digital platform, som giver en nem og intuitiv adgang til offentlige data.

Derfor bliver Dataforsyningen i høj grad udviklet i samarbejde med brugerne, der løbende får indflydelse på opbygningen af den nye løsning, samt hvordan data skal udstilles.  

For brugere af Dataforsyningen, som også har brug for grunddata, vil der blive lavet en løsning, som gør det muligt via Dataforsyningen at få adgang til geografiske grunddata fra Datafordeleren (Webservices åbner i løbet af 1. kvartal 2021). Har du som bruger et stort træk på grunddata og brug for udvidet support og garanteret oppetid, anbefales det dog at bruge data direkte fra Datafordeleren.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

Få mere information

SDFE har samlet relevant information på denne hjemmeside.

Derudover afholdes i løbet af januar og februar 2021 en række webinarer, hvor der vil være mulighed for at få nærmere oplysninger og gå i dialog med SDFE’s registeransvarlige om transitionen til Datafordeleren og Dataforsyningen.

Information om webinarer udsendes primo januar 2021.

Dialog med anvenderne af grunddata

SDFE ønsker at hjælpe anvenderne mest muligt i transitionen til Datafordeleren.

Derfor kontaktes de ca. 15 største organisationers anvendere direkte med tilbud om målrettet assistance, samtidig med at kommunikationen til de 100 største anvendere typisk statslige institutioner, kommuner og regioner samt it-/geo-virksom­heder intensiveres.

Det forventes, at op mod 95 pct. af den eksisterende grunddataanvendelse fra Kortforsyningen vil være omfattet af denne dialog.