Nyt natur- og friluftskort skal lokke danskerne ud i naturen

02-04-2020

I dag relancerer Naturstyrelsen hjemmesiden udinaturen.dk. I den anledning har Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering udviklet et nyt digitalt kort, som skal danne baggrundstæppe for de mange naturoplevelser som foreninger og myndigheder kan tilbyde danskerne

Det skal være nemt at færdes i naturen, og derfor har Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) udviklet et nyt natur- og friluftskort.

Kortet skal blandt andet bruges på Naturstyrelsens populære hjemmeside udinaturen.dk, som relanceres i dag. Kortet er målrettet de mange forskellige brugere af naturen.

Det nye natur- og friluftskort er udviklet for og i samarbejde med GeoDanmark, som er et samarbejde på tværs af stat og kommuner.

Fokus på at færdes i naturen

Det nye natur- og friluftskort har fokus på de elementer i landskabet, som typisk er relevante, når man færdes i naturen. Først og fremmest træder grønne områder tydeligere frem. Kendingsmærker som fx kirker, højspændingsledninger og vindmøller, som kan være nyttige, hvis man skal finde vej, er også gjort tydeligere.

På det nye kort kan man også se, hvor der er sandstrande, og stier træder tydeligere frem end på vanlige kort, som typisk har større fokus på detaljer i byområder.

natur- og friluftskort

Detaljerne på Natur- og Friluftskortet er blevet til i samarbejde med brugerne. I alt har 16 repræsentanter fra kommuner, Naturstyrelsen og danske foreninger været inddraget i udviklingen, så kortet rammer så bredt som muligt. Samtidig er der tænkt i at muliggøre kombinerbarhed med andre data. Brugerne kan lægge deres egne data ovenpå det digitale kort – og dermed lave målrettede løsninger, hvad end det drejer sig om orienteringsløb eller jagt eller noget helt tredje.

Flere baggrundskort på vej

Natur- og friluftskortet er ikke det eneste nye kort, som SDFE er i gang med at udvikle på vegne af GeoDanmark. Også to andre kort er under udvikling til hver deres specifikke behov.

Et sagsbehandlingskort skal understøtte den kommunale sagsbehandling på fx teknik- og miljøområdet og i forhold til forvaltning af byggesager. Kortet vil kunne vise en række visualiseringer på et dæmpet basiskort, og forventes klar til lancering medio april.

Endelig vil der i 2021 blive lanceret et Kommunikationskort. Det bliver et baggrundskort, der kan anvendes af kommuner og turistkontorer til at give information om fx parkeringsmuligheder, toiletter eller cykelruter på faste standere i bybilledet.

 

 

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

Om det nye natur- og friluftskort

  • Natur- og friluftskortet bliver brugt som baggrundskort på Naturstyrelsens populære hjemmeside udinaturen.dk.
  • Kortet kan hentes som WMS- eller WMTS-tjeneste på Kortforsyningen.
  • Kortet er multiskalérbart, hvilket vil sige, at man får flere eller færre informationer afhængig af zoomniveauet. Alle zoomniveauer har en god opløsning.