Det skal være nemmere at finde og bruge offentlige data

12-11-2019

Brugen af data letter arbejdet i den offentlige forvaltning, og skaber værdi i private virksomheder. Derfor skal det være nemt at finde og bruge data. Det sætter SDFE fokus på under Kortdage

øksnehallen

Når geodatabranchens årlige konference løber af stablen i morgen, så er Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) på plads med en række oplæg. Blandt andet vil vi i år have fokus på, hvordan vi gør det nemt for både vores offentlige og private brugere at finde og bruge data. Ambitionen er at forenkle datalandskabet betydeligt – fra mange indgange til få. I fremtiden vil to indgange være i centrum – den fællesoffentlige Datafordeler og en ny samlet indgang til data.

Få fat i guldet på Datafordeleren

På Datafordeleren, som er distributionsplatformen for de fællesoffentlige grunddata, er det muligt at hente data om bl.a. geografi, ejendomme og virksomheder. I løbet af 2019 kommer de sidste planlagte datasæt på Datafordeleren og gøres tilgængelige for brugerne, og det er derfor nu en god anledning for brugerne til at begynde at hente data fra denne guldgrube af offentlige grunddata. På kortdage vil SDFE sammen med to virksomheder sætte fokus på de mange anvendelsesmuligheder, data fra Datafordeleren giver.

Ny samlet indgang til data på vej

På kortdage præsenterer vi også betaversionen af en ny samlet indgang til data, som skal imødekomme brugernes ønsker om en nemmere vej til at finde data. Blandt andet er der arbejdet intensivt med at skabe overskuelige brugerrejser i betaversionen.

Med den nye samlede indgang vil man ét sted kunne finde alle SDFE’s data uanset, om den underliggende distribution sker via Kortforsyningen eller Datafordeleren. Udover at der vil blive skabt ét samlet overblik over de mange forskellige data, som SDFE tilbyder, vil formidlingen om data blive betydeligt styrket. Brugervenlige vejledninger, eksempler på dataanvendelse og letforståelige produkt- og databeskrivelser skal gøre det nemmere for nuværende og kommende brugere at tage de frie geografiske data i brug. 

Ud over de to ovennævnte så vil SDFE holde en lang række andre oplæg, og du kan også besøge vores stand med nummeret G4.

Læs hele programmet for Kortdage 2019

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

Hvad er Kortdage?

Kortdage er GIS- og geodatabranchens årlige konference, som arrangeres af foreningen Geoforum, det danske forum for geografisk information. Kortdage har været afholdt siden 1974, og i år afholdes konferencen fra 13.-15. november.

Onsdag 13.00
Anvendelse af data fra Datafordeleren
v. Morten Hvidberg

Onsdag 13.30
Let adgang til geodata
v. Laura Meyer Harrison

Læs hele programmet for Kortdage