Frie geodata skaber stor vækst i erhvervslivet

22-03-2019

Ny undersøgelse viser, at virksomheder nyder godt af at bruge frie geodata. Særligt for mindre virksomheder har frisætningen af data haft stor betydning

Aarhus ø

Energi-, forsynings og klimaministeren har udsendt en pressemeddelelse om brugen af geodata i erhvervslivet

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har sammen med Damvad Analytics gennemført en måling af værdien af den private sektors anvendelse af geografiske data fra Kortforsyningen.dk. Kortforsyningen er SDFE’s distributionskanal for geodata.

Målingen viser, at virksomheder, der bruger geodata fra Kortforsyningen, har haft en vækst i deres BNP-bidrag fra 2012-2016, der er 866 mio. kr. større end tilsvarende virksomheder, der ikke anvender data. Det er særligt mindre virksomheder, som har haft glæde af, at geodata blev gjort frit tilgængelige tilbage i 2013.

I 2013 kom blot ni procent af alle datakald fra erhvervslivet fra mindre virksomheder med maksimalt ti ansatte. I 2016, som er det seneste år analysen beskæftiger sig med, er det tal steget til 34 procent.

Flere og flere bruger data

Generelt er der blandt private virksomheder stor efterspørgsel på data om veje, bygninger, adresser og landkort. I 2018 kom over halvdelen af de i alt knap 7 mia. forespørgsler til Kortforsyningen fra private virksomheder.

De private brugere af geodata er typisk rådgivningsvirksomheder, ingeniør- og IT-virksomheder, som bruger geodata i de projekter, som de arbejder med.

Her kan det ofte være nødvendigt med en visualisering af projektet for at kunne formidle de løsninger, som skal gennemføres, og her er specielt landkort (topografiske) i forskellige afskygninger et populært produkt.

Analysen viser, at virksomheder bruger en bred vifte af de produkter, som findes på Kortforsyningen, men det er særligt de helt klassiske landkort (topografiske kort), som er populære.

 

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent