Geodata finder vej ind i elnetselskaberne

01-07-2019

Geodata anvendes flittigt af de danske elnetselskaber, men kunne med fordel bruges endnu mere, viser ny analyse

Master

En ny rapport om geodata i fremtidens elsektor, som NIRAS har udarbejdet for Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) viser, at de frie geodata helt generelt er et værdifuldt værktøj for danske elnetselskaber, der i stor udstrækning anvender data til at få et overblik over placeringen af fysiske anlæg. Geodata er en naturlig del af selskabernes drift og vedligehold af aktiver.

Der findes dog også forskelle i, hvordan de forskellige elnetselskaber anvender geodata, og det giver mulighed for at finde uudnyttet potentiale, som kan skabe øget værdi i branchen.

”Det er et rigtig godt udgangspunkt, at elnetselskaberne er konsekvente brugere af de frie geodata, som SDFE formidler. Som rapporten viser, er der dog også potentiale for yderligere anvendelse i flere af elnetselskaberne. Vi har i SDFE stærkt fokus på at forbedre anvendelsen af de frie data og på at tilvejebringe nye datatyper. Med rapporten får vi et godt udgangspunkt for det arbejde” siger vicedirektør i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Stine Leth Rasmussen.

Rapporten kommer med en række anbefalinger til områder, der med fordel kan fokuseres på. Det kan blandt andet værebedre dataformidling, tidligere adgang til data og ikke mindst udvikling af nye datatyper. Fx kan bedre data om befæstelse (typen af belægning på jordoverfladen), i kombination med selskabernes egne data og øvrige data, yderligere understøtte aktiv anvendelse af geodata til selskabernes detailplanlægning af investering og drift.

Hos elnetselskabet Radius er der stor interesse for rapportens anbefalinger:

”Som eldistributionsselskab har vi behov for at have et nøjagtigt billede af vores net og aktiver. Geodata i kombination med vore egne data er med til at optimere vores drift og vedligehold, som er afgørende for at drive vores forretning effektivt. Adgang til nye data kan give os nye muligheder for at optimere yderligere, så det er positivt, at SDFE har opmærksomheden rettet mod dette.” siger Thor Gerner Nielsen, der er Lead Data Analyst hos Radius.

På baggrund af anbefalingerne vil SDFE nu gå i dialog med centrale interessenter og brancheorganisationer med henblik på at anbefalingerne kan omsættes til øget værdi for selskaberne. Indledningsvist har SDFE igangsat en dialog med leverandørerne til selskaberne, som spiller en meget central rolle for udbredelsen af anvendelse og løsninger med geodata.

Om rapporten

Rapporten kortlægger elnetselskabernes nuværende anvendelse af geodata og beskriver potentialer for yderligere understøttelse af dataanvendelsen. Den omfatter et grundigt desktopstudie sammenholdt med interviews med 19 medarbejdere fra 10 elnetselskaber, Energinet samt to systemleverandører.

Rapporten viser, at der er generel tilfredshed med de geodata, som SDFE tilvejebringer og udstiller. De grundlæggende databehov er godt dækket, men der er også en klar forventning om øgede geodatabehov i fremtiden. Dette skal være med til at understøtte udviklingen i hele forsyningssektoren i anvendelsen af geodata, hvor flere er på vej mod nye og smartere anvendelser. Rapporten viser også, at de muligheder og udfordringer, som møder elnetselskaber, har stor lighed med den øvrige forsyningssektor – naturgas, varme, vand og spildevand – hvorfor rapportens resultater og anbefalinger også er rettet mod disse områder.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent