Indendørs geografiske data åbner døre

07-02-2019

En fælles geografisk indendørs infrastruktur kan bidrage til en bedre styring og udnyttelse af store offentlige bygninger og gøre det nemmere at navigere i dem

Indendørs i hus

I Danmark har vi rigtig godt styr på vores udendørs landskab og adresser. Vi har etableret en fælles infrastruktur, hvor offentlige geografiske data såsom veje og adresser, er knyttet til helt et specifikt sted. Denne infrastruktur gør det muligt for os at navigere, når vi skal fra A til B, men det giver også myndighederne mulighed for at drive en effektiv forvaltning.

Denne fælles infrastruktur stopper ved bygningers hoveddøre. Inde i bygninger er rum, gange og døre er ikke registreret efter fælles standarder. De data som findes om bygningers rum er afhængige af, hvem der bruger bygningen og til hvad. Data om én bygnings rum kan altså ikke altid umiddelbart sammenlignes med data om andre.

En analyse foretaget i samarbejde mellem Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), Energistyrelsen og KL peger imidlertid på, at der er tydelige tværoffentlige potentialer ved at fortsætte den fælles infrastruktur for offentlige geografiske data inde i bygninger. Det vil nemlig kunne binde forskellige data fra rum og aktiviteter i bygningerne sammen.

SDFE vil derfor i 2019 arbejde videre med at etablere en pilottest af indendørs geografi med eksterne offentlige bygningsejere for at efterprøve omfanget af udfordringer og potentialer.

Hvert rum registreres kun én gang

Særligt i større offentlige bygninger er der potentiale for at binde forskellige data fra rum og aktiviteter i bygningerne sammen. I større bygninger anvendes der forskellige systemer med forskellige informationer om for eksempel energiforbrug, ombygninger, sensorer, bygningsdrift. Men det kan være en udfordring af knytte disse informationer sammen på tværs og dermed skabe et godt dataoverblik.

Ved at lave en fælles infrastruktur for offentlige indendørs geografiske data kan man få et samlet dataoverblik fra bygninger.

Det giver mulighed for at udnytte bygningerne bedst muligt i forhold til at udnytte kapaciteten, energieffektivisering, for at planlægge renoveringsarbejder og lignende, eller hvis man som gæst skal finde rundt. En infrastruktur vil være til gavn for ejer og for alle de personer, som har et gøremål i relation til bygningen.

En fælles infrastruktur betyder, at hvert rum, gang og dør skal have en unik nøgle eller reference. Disse oplysninger skal opbevares i et samlet register, så de fremover kun skal opdateres en gang, hvis der sker ændringer med bygningen.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

Arbejdet med indendørs geografi er udsprunget af et initiativ i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi om at skabe åbne data om energiforsyning. Her har udgangspunktet være at finde ud af, hvilke barrierer der er for adgang til relevante data, som kan understøtte energieffektivisering. SDFE, KL og Energistyrelsen er parter i initiativet.

Indendørs geografi

Det er tanken at skabe en datamodel og datainfrastruktur, der definerer en autoritativ indendørs geografi. I første omgang er den tiltænkt i større offentlige bygninger. Hvert rum får en unik, autoritativ nøgle. Den unikke nøgle anvendes til at knytte data eller oplysninger, der relaterer sig til det enkelte rum i en bygning.

Det skal sikre, at data kan kombineres med hinanden, og at ændringer i en bygning kun skal registreres et sted.

 

Hent analysen datainfrastruktur for indendørs geografi