Hurtigere adgang til ledningsoplysninger på vej

28-08-2019

I 2020 kommer nye tider for Ledningsejerregistret, som vil betyde hurtigere og nemmere adgang til ledningsoplysninger. Nu offentliggøres kravene til den forestående digitalisering, så ledningsejerne kan begynde på deres forberedelser

arbejde med rør

En omfattende modernisering af Ledningsejerregistret, der indeholder oplysninger om ejerne af ledninger, rør og kabler i den danske muld, skal gøre det nemmere og hurtigere for graveaktører, fx entreprenører, at få adgang til ledningsoplysninger.

Det tager i dag flere dage at indsamle oplysninger om ledninger i et givent område. Et markant digitalt løft  til Ledningsejerregistret vil om nogle år gøre det muligt at få udleveret ledningsoplysninger i løbet af få timer.

Krav til ledningsejere

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) gennemfører en modernisering af Ledningsejerregistret, og ledningsejerne står for arbejdet med at digitalisere og standardisere de ledningsoplysninger, der skal udveksles med Ledningsejerregisteret i fremtiden.

SDFE kan nu offentliggøre bekendtgørelsen til LER-loven, som indeholder de krav, som nye digitaliserede ledningsoplysninger skal leve op til. Kravene er udviklet i tæt samarbejde med branchens aktører, og ledningsejerne kan nu gå i gang med at forberede digitaliseringen og standardiseringen af deres ledningsoplysninger.

Efter planen skal bekendtgørelsen formelt træde i kraft den 1. januar 2020, samtidig med, at der åbnes for adgang til at udveksle digitaliserede ledningsoplysninger i det moderniserede Ledningsejerregister.

Det er et omfattende arbejde at digitalisere de omkring 750.000 km kabler, rør og ledninger, som ligger under den danske muld. Ledningsejerne, som i stort omfang består af forsyningsselskaber, vil derfor have frem til sommeren 2023 til at få gennemført den fulde digitalisering.