Vigtige højdedata er blevet opdateret

11-04-2019

Danmarks Højdemodel, som blandt mange andre ting bruges til klimatilpasning, har fået tilført friske data

Danmarks Højdemodel

Viden om, hvor vandet løber hen ved stormfloder og ekstremt vejr er afgørende for at lave effektiv klimatilpasning. Danmarks Højdemodel er et vigtigt værktøj i den sammenhæng, fordi den indeholder detaljerede data over højder og lavninger i Danmark.

Nu er Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) klar med en opdateret Danmarks Højdemodel, som ligger frit tilgængelig på distributionskanalen Kortforsyningen.

De Fynske Alper er intakte

Opdateringen af højdemodellen sker årligt ved, at en femtedel af Danmark overflyves med en laserscanner. Over en periode på fem år vil hele Danmark altså være opdateret. Samtidig ajourføres modellen løbende ved at indarbejde data fra andre statslige myndigheder som fx Vejdirektoratet.

I den seneste opdatering er der fløjet over Fyn, Lolland-Falster, det sydøstlige Jylland samt Djursland. Efterfølgende har SDFE kvalitetssikret data, hvor fx refleksioner fra fugle og midlertidige grusbunker ved byggepladser er blevet fjernet i datasættet.

Indsamlingen er data til næste års opdatering er allerede startet. Med forårets ankomst går flyene på vingerne. I år gælder det Sjælland og Bornholm.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

Danmarks Højdemodel har en bred vifte af anvendelsesmuligheder for både offentlige og private. Den er er et vigtigt værktøj i klimatilpasningen af Danmark. Ved at kombinere højdemodellen med nedbørsdata fra DMI kan man få et billede af, hvor man vil få problemer med oversvømmelser ved skybrud og stormflod.

Ved ekstreme vejrhændelser bruger beredskabet højdedata til at skabe et realtidsbillede af, hvor de skal sætte ind. Som almindelig borger kan man nemt og gratis få et indblik i risikoen for oversvømmelser i ens område eller ved drømmeboligen.

Danmarks Højdemodel skaber også stor værdi i bygge- og anlægsprojekter, byudvikling samt arkæologisk arbejde, hvor man bl.a. kan spore og forvalte fortidsminder rundt om i det danske landskab.

Læs mere om Danmarks Højdemodel