Ny inspiration til brug af geodata til at understøtte kommunernes opgaveløsning

30-04-2019

Byggesager, klimasikring og naturprojekter er bare nogle af de områder, hvor kommunerne kan bruge frie data til at løfte opgaver bedre og billigere

bænk ved vand

De danske kommuner bruger geodata i meget stor udstrækning. Det sker ikke mindst i regi af GeoDanmark-samarbejdet mellem Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) og kommunerne, der hvert år producerer en lang række data, som kommunerne kan bruge i deres daglige arbejde.

Der er dog også situationer, hvor de frie geodata bruges i helt konkrete projekter. For at inspirere kommunerne til nye måder at indtænke data i opgaveløsningen har SDFE udarbejdet en række cases, som viser hvordan man i nogle kommuner helt konkret bruger geodata.

I Halsnæs Kommune bruger man for eksempelvis baggrundskort fra SDFE, når man skal behandle byggesager. Kort giver byggesagsbehandleren et godt overblik over den konkrete sag, og så har det yderligere den fordel, at de gør kommunikationen med borgeren nemmere, fordi det samme kort er tilgængeligt for borgeren og sagsbehandleren.

Læs casen 'Visuelle geografiske data er en vigtig del af sagsbehandlingen i byggesager'

Præcise data er vigtigt, når man klimatilpasser

Halsnæs Kommune er også en af de mange kommuner i Danmark, som arbejder med klimatilpasning. Her er præcise højdedata vigtige, så man kan få lavet effektive løsninger, der virker, når vandet kommer.

Et digelav i kommunen ville gerne være sikre på, at deres genopbyggede dige var højt nok til at håndtere kommende stormfloder, og her kunne kommunen rådgive dem og med brug af data fra Danmark Højdemodel fortælle, at diget var for lavt.

Læs casen 'Frie højdedata er vigtige for kommunernes klimatilpasningsindsats'

Kort i stor skala giver overblikket

Da nationalparken Kongernes Nordsjælland stadig blot var en ide på tegnebrættet, skulle de fem involverede kommuner have et overblik over, hvordan de kunne skabe et sammenhængende område, som ville leve op til kravene til en ny nationalpark.

Her kom SDFE’s topografiske kort i spil. De topografiske kort kunne nemlig give det samlede overblik samtidig med at de kunne kombineres med andre relevante data som eksempelvis et matrikelkort.

Læs casen 'Topografiske kort sikrede overblik over nationalpark'

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

Inspiration

SDFE har udarbejdet en række cases, som viser gode eksempler på, hvordan data bruges både i den offentlige og private sektor.

Formålet er at inspirere nye brugere til at komme i gang med at anvende data.

Find flere cases her