Sæt kryds i kalenderen til informationsdag om TAPAS

28-09-2018

SDFE inviterer til infodag om forsknings- og innovationsplatformen TAPAS, som din forretning kan anvende til at teste de teknologiske muligheder inden for positioneringsteknologi. Infodagen afholdes d. 23. oktober 2018 i Aarhus, og det færdige program ligger nu klar

havneområde i aarhus

Den 26. oktober åbnes forsknings- og innovationsplatformen TAPAS officielt af Ministeren for Energi, Forsyning og Klima og Aarhus’ borgmester, men allerede d. 23. oktober har du mulighed for at få en detaljeret indsigt i anvendelserne af platformen.

TAPAS-platformen giver mulighed for at forskellige forretningsområder kan teste, udvikle og finde nye anvendelser til præcis positionering i en storby. Platformen er opbygget i et samarbejde mellem SDFE, DTU Space samt Aarhus Kommune og vil bidrage med en højteknologisk referenceinfrastruktur i Aarhus, som forbedrer kvaliteten af satellitsignaler i byområder. Forsknings og innovationsplatformen vil være velegnet til at afprøve løsninger for blandt andet smart city, IoT og selvkørende kørertøjer.

Derfor skal du komme til informationsdagen

Informationsdagen om TAPAS sigter mod at samle interesserede parter fra ind- og udland, som har interesse i at bruge TAPAS til at teste de teknologiske muligheder for præcis positionering i realtid.  Programmet sætter fokus på, hvordan TAPAS tilbyder muligheder for innovation af forretnings- og forskningsmæssige udviklingspotentialer.

TAPAS vil tilbyde markedet en frit tilgængelig platform, som udvikler sig brugerorienteret, og hvor produkter testes gennem virkelighedsscenarier, der kan garantere brugbarheden af produkter uden for laboratoriet.

 

Om TAPAS

Platformen hedder 'Testbed i Aarhus for præcis Positionering og Autonome Systemer' og forkortes TAPAS.

Med introduktionen af EU’s satellitnavigationssystem Galileo, vil mulighederne inden for positioneringsteknologi blive forbedrede, men adgang til præcis positioneringsdata kan være vanskeligt i byområder, hvor mange elementer eksempelvis bygninger og træer forringer satellitsignaler.

TAPAS skal omfavne den teknologiske udvikling inden for positioneringsteknologi, og teste hvordan denne kan anvendes i et bymiljø.

SDFE vil med platformen tilbyde erhvervsliv, forskningsinstitutioner og myndigheder nye muligheder for udvikling af innovation af teknologi, som er afhængig af præcis positionering. Det vil som udgangspunkt være gratis at være bruger på TAPAS.

 

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent