Præcis positionering sætter Aarhus på kortet

26-10-2018

Ny testplatform i Aarhus giver mulighed for at blive klogere på, hvordan en præcis positionering kan bidrage til Danmarks teknologiske udvikling og skabe effektive teknologiske løsninger til et moderne samfund med blandt andet selvkørende biler

Ny bydel i Aarhus Havn

SDFE åbner i dag op for testplatformen TAPAS i Aarhus, som er etableret i samarbejde med DTU Space og Aarhus Kommune.

TAPAS består af et netværk af 11 referencestationer, der forbedrer satellitnavigationssignaler og gør det muligt at opnå en uhørt præcis position, i realtid, inden for testområdet, som dækker Aarhus by og havneområdet.

Virksomheder, forskningsinstitutioner og myndigheder får dermed mulighed for at teste, hvordan de kan udnytte mulighederne ved en præcis position på enheder i bevægelse til at udvikle innovative og effektive løsninger i en moderne by.

Masser af potentialer

Inden for de kommende år forventes der en væsentligt forbedret adgang til præcis positioneringsdata på centimeterniveau. TAPAS kan simulere fremtiden og bruges til test af nye teknologier baseret på positionering – også for enheder i bevægelse.

Der er store perspektiver for en mere præcis positionering f.eks til at styre autonome enheder som selvkørende biler. Den kommunale drift og vedligeholdelse af byrummet vil formentlig også delvist kunne udføres af autonome enheder i form af eksempelvis køretøjer eller droner.

For den enkelte borger vil den præcise positionering antagelig også kunne bidrage til en nemmere hverdag. Er man eksempelvis synshandikappet, vil der kunne udvikles hjælpemidler, som kan guide personen sikkert gennem byen. Løsninger er i sagens natur ikke afprøvet endnu, men potentialerne er i hvert fald til stede. 

På forkant med udviklingen

Når det europæiske satellitnavigationsprogram Galileo er fuldt operationelt om få år, vil der være endnu bedre mulighed for at modtage navigationssignaler end vi kender i dag. Galileo ligner det amerikanske GPS-system, men de europæiske satellitter er udstyret med den nyeste teknologi.

TAPAS er en platform, der skal sikre, at danske myndigheder og virksomheder er på forkant med at udnytte mulighederne ved den teknologiske udvikling inden for brugen af navigationsdata fra rummet.

Visionen om den smarte by

Selv om vi i fremtiden får bedre satellitdata, så er det stadig en udfordring at opnå en præcis positionering i et tæt bebygget område. Derfor er TAPAS placeret i Aarhus, så det bliver muligt at teste i tætbebyggede områder.

Aarhus Kommune er med i samarbejdet med udviklingen af TAPAS. Kommunen har en vision om at skabe ’en smart city’, hvor digitale teknologier er med til at løse udfordringerne i en moderne storby på en bæredygtig og ressourceeffektiv måde. TAPAS giver en ny dimension i bestræbelserne på at udvikle den kommunale opgaveløsning.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

Fakta om TAPAS

  • TAPAS baserer sig på signaler fra satellitnavigationssystemer. Det europæiske Galileo er en ”state of the art”-pendant til det amerikanske GPS. 
  • Platformen består af 11 referencestationer placeret i det centrale Aarhus, som korrigerer satellitnavigationsdata.
  • Til sammen skaber de 11 referencestationer et meget tæt dækket område, hvor brugeren vil kunne fastslå en meget præcis position ved hjælp af TAPAS.
  • Det forventes, at TAPAS vil kunne give brugerne en position med en nøjagtig ned til 1cm3 – også på ting i bevægelse gennem byrummet.
  • TAPAS er et samarbejdsprojekt mellem SDFE, DTU Space og Aarhus Kommune