Nye landkort over Færøerne

15-10-2018

SDFE har i samarbejde med Umhvørvisstovan nykortlagt Færøerne

Færøerne

Stedbestemt information indgår i dag i stigende grad i de færøske forvaltningssystemer, og et moderne kortgrundlag er en forudsætning for udviklingen af det færøske samfund.

SDFE har i perioden 2016-2018 gennemført en nykortlægning af Færøerne. Umhvørvisstovan (de færøske miljømyndigheder) har bidraget med eksisterende data af blandt andet huse og kystlinje samt stednavne.

De nye geografiske data indgår i et nyt topografisk kort i skala 1:20.000. Kortet er tilgængeligt via tjenester på Kortforsyningen.dk.

Brug af satellitbilleder

I Danmark sker dataindsamling typisk på baggrund af fotoflyvninger. På Færøerne er vejret meget omskifteligt, og det kan være vanskeligt at få en komplet dækning af Færøerne med nye billeder på en enkelt sommer.

Derfor har SDFE ved nykortlægningen brugt satellitbilleder som datagrundlag for registrering af de mange topografiske detaljer, samt udarbejdelsen af en ny digital højdemodel.

Kort kan hentes på Kortforsyningen

Kort og geodata for Færøerne er på nuværende tidspunkt ikke frie data, men de kan ses og tilgås via Kortforsyningen, hvor der også er yderligere information om priser og adgang til tjenesterne.

De færøske myndigheder arbejder hen i mod, at data kan blive frie fra 1. april 2019.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

Kortlægningen består af følgende datasæt:

  • Ortofotos, satellitbilleder med 50 cm opløsning i en målfast udgave
  • Topografisk kort, 1:20.000, der viser udvalgte topografiske elementer
  • Højdekurver, som viser højdeændringer i landskabet for hver 5. meter
  • Visualisering af højdemodellen i en perspektivisk afbildning af terrænet ved brug af skyggelægning