Galileo bliver frie data

13-03-2018

Data fra det nye europæiske satellitsystem bliver frit tilgængelige for alle

SAtellit

Energi-, Forsynings- og Klimaministeren har udsendt en pressemeddelelse om frie satellitdata fra Galileo. Læs pressemeddelelsen på kefm.dk.

Den europæiske satellitsystem Galileo kan fra 2020 tilbyde en hidtil uset præcis positionering. EU-kommissionen har besluttet, at højnøjagtighedsdata fra Galileo skal være gratis. Det skal sikre, at borgere og virksomheder får maksimalt udbytte af det store potentiale.

Præcis positionering giver nye anvendelsesmuligheder

I dag er det muligt at bestemme en position med en nøjagtighed på omkring 10-15 meter ved brug af GPS. Galileos højnøjagtighedsdata vil kunne fastslå en position med en nøjagtighed på ned til 20 cm, med den rette modtager. 

Den høje nøjagtighed vil skabe grundlag for mange forskellige anvendelsesmuligheder for eksempel inden for transport, telekommunikation, energiforsyning, byggeri og landbrug.

Et af de mest spændende perspektiver er muligheden for at udvikle førerløse kørertøjer. Galileo vil øge muligheden at lave meget nøjagtig positionering på objekter, som bevæger sig, og derfor kan systemet være et vigtigt element til denne udvikling.

Om et par år vil højnøjagtighedsdata, fra Galileo, kunne tilgås på helt almindelige mobiltelefoner, i navigationssystemer og i hverdagsgadgets for nu blot at nævne nogle eksempler på, hvordan den enkelte borger vil kunne drage nytte af Galileo.

Også brugbart i Arktis

Præcis positionering i Arktis har hidtil været en udfordring. Med de nye Galileo kommer der dels flere satellitter over Arktis, dels er de moderne satellitter i stand til selv at korrigere deres position med brugeren uden adgang til internet. Hermed vil man fremover i arktiske egne kunne tilgå nøjagtig positionering i uden internetadgang.

Der er allerede satellitter i luften

Galileo er fuldt operationelt i 2020, men allerede nu er der 22 satellitter i luften. Galileo-programmet vil bestå af i alt 30 satellitter.

Ansvarsfordeling

Det danske myndighedsansvar for Galileo vil bliver håndteret i tæt samarbejde mellem SDFE og Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU). SDFE har ansvaret for anvendelse og implementering af Galileo. SFU har ansvaret nationalt og internationalt samarbejde og koordinering.