Opdateret højdemodel på vej

02-05-2018

Danmarks Højdemodel er et værdifuldt værktøj i forbindelse med arbejdet med klimatilpasning. Nu opdaterer SDFE modellen med nye data

Danmarks Højdemodel

Flyet er allerede gået på vingerne for at foretage første etape af den laserscanning af hele landet, som skal udgøre datagrundlaget for en ajourført Danmarks Højdemodel. Højdemodellen blev sidst opdateret i 2014-15.

Der er flere steder sket store ændringer i landskabet, og der er derfor behov for nye aktuelle data. Dataindsamling for en femtedel af Danmark sker i foråret, og den resterende del af landet vil ske over de næste fire år. Når data er i hus, kvalitetssikres de og gøres tilgængelig for offentligheden først i det nye år.

Et vigtigt redskab

Danmarks Højdemodel indeholder detaljeret information om højdeforholdene i Danmark og kan for eksempel bruges til at kortlægge, hvor der kan opstå oversvømmelse ved ekstreme vejrhændelser som stormflod og skybrud.

Data fra højdemodellen bruges for eksempel sammen med nedbørsdata fra DMI til at forudse, hvor der kan opstå problemer med oversvømmelser, hvis der falder meget vand i et område, hvor vandet ikke kan løbe væk. På samme måde kan højdedata kombineres med data om jordforhold fra GEUS, hvilket kan give et billede af, hvor der risiko for, at grundvand eksempelvis oversvømmer marker.

I de mere akutte tilfælde bruger Beredskabet højdedata til at planlægge den forebyggende indsats, når der er en storm eller et skybrud på vej, og for den helt almindelige borger så kan højdemodellen bruges til at se, om drømmehuset ligger i farezonen for at blive oversvømmet.

Nye muligheder

Den teknologiske udvikling siden sidste flyvning har gjort, at data i årets flyvning får en højere punkttæthed. I den hidtidige højdemodel har der været registreret fire punkter i landskabet for hver kvadratmeter, og i de indsamlede data øges punkttætheden til det dobbelte. I takt med at data modtages, vil SDFE undersøge, om den øgede punkttæthed eventuelt åbner op for nye muligheder i brug af højdemodellen.  

Løbende opdatering sikrer aktuelle data

I Grunddataprogrammet er det aftalt, at Danmarks Højdemodel skal være opdateret hvert femte år. Fremover vil dette ske ved, at en femtedel af landet ajourføres hvert år. Herudover vil SDFE for at sikre så aktuel en højdemodel som muligt indarbejde andre statslige myndigheders højdedata og indsamle data for områder, hvor der er sket markante ændringer i mellemliggende perioder.

I løbet af 2018 vil SDFE løbende modtage første portion af de nye data, som skal kvalitetssikres. Højdemodellen, hvor de nye data er indarbejdet, forventes klar primo 2019, hvor den vil kunne hentes i Kortforsyningen.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent
DHM

I 2018 indhentes data for de grønne områder (sydøstlige del af Jylland, Djursland og øerne). I 2019 Sjælland og Bornholm. De efterfølgende tre år indsamles data for resten af Jylland.

På denne side kan du se status for årets dataindsamling

Læs mere om Danmarks Højdemodel