Nu er Danmarks Adresser på Datafordeleren

14-05-2018

Datafordeleren går i luften med endnu et register, nemlig Danmarks Adresser

Datafordeler

Den Fællesoffentlige Datafordeler, som spiller en central rolle i det offentliges distribution af data, går i dag i drift med endnu et grunddataregister, nemlig Danmarks Adresseregister (DAR), som indeholder samtlige adresser i Danmark.

Idriftsættelsen af DAR er et vigtigt skridt i udviklingen af Datafordeleren, der i forvejen indeholder data fra Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger (DAGI), Danske Stednavne, Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), SKAT’s Ejendomsvurdering (VUR) og GeoDanmark. De kommende måneder vil flere grunddataregistre følge efter og blive tilgængelige for brugerne på Datafordeleren.

Formålet med Datafordeleren er skabe en mere effektiv distribution af data, der sikrer, at brugerne kan finde alle data det samme sted.

Målet er en mere enkel offentlig forvaltning og at give private virksomheder bedre mulighed for at bruge autoritative data.

Nyt adresseregister og bedre adresser

Danmarks Adresseregister har fået en gennemgribende opdatering og blev lanceret i sin nye version den 7. maj 2018.

Adresserne har blandt andet gennemgået en såkaldt ’datavask’, der skal sikre, at alle data har samme standard og kvalitet. Samtidig er der kommet nye adresser til blandt andet kolonihaver, hospitaler og erhvervsområder. I alt omkring 100.000 nye adresser er oprettet.

Samtlige adresser har også fået tilknyttet et vejpunkt, som viser nærmeste fysiske adgang til adressen. Det er en meget vigtig funktion for ikke mindst ambulancer, som skal hurtigt frem til ulykker.

Med det nye register følger også en ikraftsættelse af den nye adresselov og en ny adressebekendtgørelse.

Bedre distribution af data skaber vækst

Både Datafordeleren og DAR er en del af Grunddataprogrammet, som har til formål at skabe standardiserede offentlige data af høj kvalitet, der kan bruges af både den offentlige forvaltning og i den private sektor.

Med data af højere kvalitet samt en enklere distribution vil den offentlige forvaltning kunne effektivisere sine arbejdsgange, mens den private sektor vil kunne profitere af at få nemmere adgang til grunddata.

SDFE er ansvarlig for fem af Grunddataprogrammets delprogrammer: Ejendomsdataprogrammet, Adresseprogrammet, Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning, Frie geografiske data og Datafordeleren.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent