Det bliver nemmere at opdatere geodata

29-06-2018

Ny produktionsplatform skal gøre det nemmere for kommunerne og andre anvendere at opdatere geodata

Parcelhuse

Aktuelle geodata er en forudsætning for en effektiv offentlig sektor, som i højere og højere grad anvender geodata i deres administrative forvaltning.

Derfor har GeoDanmark i denne uge lanceret en ny produktionsplatform ”GeoDK” til GeoDanmarks data, som skal gøre det nemmere at ajourføre og behandle information om bygninger, veje, vandløb mv., 

Systemet er en væsentlig forbedring i forhold til tidligere, hvor der har været anvendt en række forskellige værktøjer til at tilgå og behandle data. Det nye system giver bedre mulighed for at koble GeoDanmark-data sammen med data fra andre kilder. Samlet set bliver det lettere at opdatere geodata, hvilket giver højere aktualitet i data og dermed et bredere anvendelsespotentiale. Det er helt i tråd med GeoDanmarks nye strategi, som lanceres samtidig med systemet. Du kan læse mere om strategien på GeoDanmarks hjemmeside.

Data kan hentes på Datafordeleren og Kortforsyningen

GeoDanmark-data kan hentes på Datafordeleren og Kortforsyningen, men i forbindelse lanceringen af GeoDK er GeoDanmark-data ikke blevet opdateret på Datafordeleren og Kortforsyningen efter fredag den 15. juni 2018.

LIVE-data vil blive tilgængelige på Kortforsyningen og Datafordeleren i den hidtidige standard (version 5.1) i løbet af juli og i den nye standard (version 6.0) senere i 2018.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

Om GeoDanmark

Alle kommuner og SDFE deltager i GeoDanmark-samarbejdet, som blev etableret i 2007. Formålet er at producere og vedligeholde de fælles geografiske grunddata, som lagres i et nyt fælles IT-system og distribueres via Datafordeleren. Det nye IT-system GeoDK er udviklet for GeoDanmark i et samarbejde mellem KMD og Septima og blev sat i drift den 25. juni 2018.

Du kan læse mere om GeoDanmark på foreningens hjemmeside