Data om havvindmøller lanceres på kortforsyningen

28-06-2018

SDFE og Energistyrelsen samarbejder om at udstille data om havvindmøller på Kortforsyningen

Vindmøller

Energistyrelsen lancerer nu en service, der giver let tilgængeligt overblik over Danmarks havvindmøller. Data distribueres via SDFE’s distributionskanal Kortforsyningen.

Data om havvindmøller er hovedsageligt rettet imod myndighedernes arbejde, særligt inden for maritim planlægning, men også for andre interessenter kan servicen have stor værdi.

Havet bruges nemlig af flere og flere og til mange forskellige aktiviteter som fiskeri, olie og gasudvinding, internationale sejladsruter, forsvarets aktiviteter mv. Derfor bliver det stadig vigtigere, at have gode og tilgængelige data, som kan bruges til eksempelvis Danmarks kommende havplanlægning, hvor de mange forskellige anvendelser af havet skal balanceres.

Også forskere og konsulenter, der beskæftiger sig med vedvarende energi, får det nemmere, da de nu kan hente alle data om havvindmøller ét sted.

Alle kan hente data

De nye data om havvindmøller er frie data og kan hentes af alle.

Havvindmølledata består af tre dele:

  1. Informationer og koordinater fra en række publikationer, ansøgninger og rapporter samlet i ét nyt fælles geografisk datasæt, med titlen ”Arealforvaltning relateret til havvindmøller”. Datasættet indeholder information om havvindmølleparker, udbudsområder, kystnære udbudsområder og åben dør-ansøgninger, og vil blive opdateret årligt.

  2. Der er oprettet en dataspecifikation, der indeholder beskrivelse, historik og definitioner for datasættet.

  3. Der er i samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) lanceret en Web Map Service (WMS), hvor det nye datasæt, sammen med information om havvindmøller fra Stamdataregistret for vindkraftanlæg, kan tilgås direkte og i sin senest opdaterede form.

Teknisk information om det nye datasæt

Samarbejde på tværs skaber værdi

Let adgang til gode offentlige data er en vigtig forudsætning for udviklingen af den offentlige sektor og for privat vækst. Derfor samarbejder SDFE med en række andre myndigheder om at sikre let adgang til flere offentlige data via SDFEs distributionskanaler.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent