Præcise adresser sikrer en effektiv forvaltning

08-01-2018

Snart vil det være slut med tvetydige og upræcise adresser. SDFE og kommunerne går nu i gang med sidste omgang af en omfattende standardisering og kvalitetsforbedring af Danmarks adresser

Husnummer 2

At finde en præcis adresse er ikke så nemt, som det lyder. Hidtil har adresser nemlig være registreret mange steder og på mange måder. Eksempelvis har postvæsenet og CPR-registret haft hver deres adresseregister, og her er den enkelte adresse ikke nødvendigvis registreret på samme måde.

Og det er bestemt ikke ligegyldigt, om en adresse er registreret korrekt eller ej. Det kan være afgørende for, om en borger modtager den korrekte information fra det offentlige, eller om hjælpen kan nå hurtigt frem i tilfælde af en ulykke. Det kan også være noget så grundlæggende som, at hjemmehjælpen ikke kan finde vej.

En del af Grunddataprogrammet

Det er i regi af Grunddataprogrammet blevet besluttet at standardisere og kvalitetsforbedre alle adresser i Danmark og samle dem i et register, Danmarks Adresseregister.

I løbet af 2018 vil registret desuden blive gjort tilgængeligt på Den Fællesoffentlige Datafordeler.

Det vil gøre det nemmere og mere effektivt for den offentlige forvaltning at tilgå, opdatere og bruge adressedata i sammenhæng med andre forvaltningsdata.

For borgerne vil det give større sikkerhed for, at der administreres korrekt, og at information fra det offentlige altid når frem.

Kollegier og plejehjem er blandt de sidste

Arbejdet med at standardisere adresser har stået på i flere år, og i januar måned går man i gang med at korrigere de sidste omkring 5.000 adresser, hvor der er bopælsregistreret omkring 8.000 personer. Blandt de sidste adresser er der mange kollegier og plejehjem, som typisk har både etagebetegnelse og dørnummer, som kan være skrevet på forskellig måde i de forskellige registre.

Opdatering kan have betydning for berørte borgere

De sidste opdateringer vil betyde, at de berørte borgere får tilsendt et nyt sundhedskort. Herudover samarbejder de relevante myndigheder, der står for udbetaling af offentlige ydelser, om at tage hånd om eventuelle konsekvenser af opdateringerne, således at opdateringerne ikke betyder gener for borgerne i det henseende.

Arbejdet med at korrigere adresserne starter ved årsskiftet og forventes afsluttet i løbet af foråret 2018.

Om Danmarks Adresseregister

Danmarks Adresseregister er grunddataregistret for adresser i Danmark. I alt er der registreret ca. 3,5 millioner adresser i DAR. Alle adresserne er registreret med geografisk koordinat, en entydig adressebetegnelse og en unik nøgle, som gør dem lette at anvende på tværs af offentlige og private it-systemer.

Læs mere om Danmarks Adresseregister