Hurtigere adgang til ledningsoplysninger giver bedre planlægning

04-01-2018

Ny lov kan spare mange ressourcer ved sammenstillingen af ledningskort til brug for gravearbejde

Ledninger

Energi-, forsynings- og klimaministeren har udsendt en pressemeddelelse om revidering af loven for registrering af ledningsejere. Læs pressemeddelelsen på kefm.dk.

Med den reviderede lov for registrering af ledningsejere, skal alle ledningsejere digitalisere deres ledningsoplysninger inden udgangen af 2022, så de lettere kan sammenstilles og præsenteres for brugerne.

Samtidig vil Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet udvide det eksisterende Ledningsejerregister, så det bliver muligt modtage og sammenstille ledningsplaner fra de forskellige ledningsejere. Herved banes vejen for, at ledningsoplysningerne lettere kan medbringes digitalt på gravestedet.

Hurtigere adgang til oplysninger

Det øgede digitalisering af ledningsoplysningerne betyder, at de hurtigere og lettere kan stilles til rådighed for graveaktørerne. Dermed vil graveaktørerne kunne få udleveret oplysninger om et givent område på kun få timer.

Samtidig skal ledningsoplysningerne leve op til en fælles standard, så det bliver nemmere at sammenstille data og derved få overblik over ledningerne i et givet område.

Det forventes, at man dermed kan mindske de mange ressourcer, der i dag bruges på at planlægge, når der skal graves i jorden for at udbygge og vedligeholde Danmarks nedgravede infrastruktur. Samtidig forventes den lettere adgang til ledningsoplysninger resultere i færre graveskader, der bl.a. vil bidrage til en højere forsyningssikkerhed.

Øget koordinering

Den nye lov giver også graveaktører muligheder for at koordinere gravearbejde med andre graveaktører. Graveaktørerne kan annoncere efter mulige samgravningspartnere i god tid inden gravearbejdets begyndelse. Endvidere vil det blive muligt at søge efter ledig ledningskapacitet, så man kan udnytte eksisterende rørføringer.

Disse tiltag vil gøre det lettere at planlægge gravearbejde og forventeligt reducere det samlede antal gravearbejder, fordi graveaktørerne kan koordinere deres arbejde, så de kun skal bryde jorden en gang.

Om Ledningsejerregistret

Anvendelsen af Ledningsejerregistret har været støt stigende gennem de seneste 7 år og 2017 har været et rekord år med 150.000 søgninger efter ledningsoplysninger. I gennemsnit bliver der udleveret 7 ledningsplaner pr søgning hvilket betyder der i 2017 blev udleveret 1.022.917 ledningsplaner.