Flere bruger Ledningsejerregistret

12-02-2018

For syvende år i træk steg antallet af graveforespørgsler til Ledningsejerregistret. Det understreger betydningen af den digitalisering og modernisering af registret, der allerede er i gang

Vejarbejde

I 2017 blev der afsendt 157.102 graveforespørgsler til Ledningseejerregistret. Det er en stigning på seks procent i forhold til året før. De 157.102 forespørgsler har resulteret i mere end én million svar fra de ledningsejere, som har rør eller ledninger nedgravet i jorden rundt omkring i Danmark. 

Det giver stor værdi for samfundet, at entreprenører og andre, der skal lave gravearbejder, sender en forespørgsel afsted til Ledningsejerregistret. For når man ved, hvor rør og ledninger i jorden er placeret, kan man gennemføre gravearbejdet både hurtigere og mere sikkert og nemmere undgå graveskader.

undefined

Registret videreudvikles i de kommende år

Med stadig flere graveforespørgsler i Ledningsejerregistret er det selvsagt vigtigt, at registeret fungerer så godt og effektivt som muligt. Derfor vil registret de næste par år gennemgå en omfattende videreudvikling.

I december 2017 vedtog Folketinget nemlig en revidering af loven, der blandt andet skal sikre digitalisering af ledningsoplysningerne.

Med en fuld digitalisering af ledningsoplysningerne og ny funktionalitet i registret vil det blive muligt få fremsendt ledningsoplysningerne kun få timer efter, at man har foretaget en forespørgsel. Desuden giver digitale ledningsoplysninger et bedre overblik, fordi de let kan samles og vises på fx en tablet.

Det nye Ledningsejerregister vil også give mulighed for, at entreprenører kan koordinere gravearbejder med hinanden, så man undgår at grave samme sted flere gang inden for en kort periode.

Alt i alt vil videreudviklingen af Ledningsejerregistret gøre det mere effektivt at planlægge og gennemføre gravearbejder og nedbringe antallet af graveskader, så generne for samfundet bliver mindst mulige.

 

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

I Ledningsejerregistet (LER) kan entreprenører og andre graveaktører finde oplysninger om, hvem der har rør og ledninger i jorden det område, hvor de skal grave.

Graveaktører og ledningsejere kan herefter udveksle kort over ledningernes placering i jorden, så man kan undgå graveskader.