Kommunerne bruger data fra Kortforsyningen i stor stil

16-08-2018

Igen i år stiger anvendelsen af data fra Kortforsyningen, og de danske kommuner er nogle af de helt store databrugere

Vindmøller

Omkring midsommer rundede kortforsyningen tre milliarder forespørgsler i 2018. Dermed fortsætter væksten i brug af data.

Kommunerne er nogle af de aktører, som laver flest forespørgsler til Kortforsyningen. Faktisk er der på kun seks år sket en tidobling i antallet af forespørgsler fra kommunale brugere, så der nu bliver sendt mere end 50 millioner forespørgsler af sted om måneden.

Vigtigt redskab for medarbejderne

Odsherred Kommune er en af de kommuner, som bruger data flittigst, og det er der flere gode grunde til. Medarbejderne i Odsherred Kommune skal nemlig bruge data til flere formål.

Store områder af kommunen består af inddæmmede og lavtliggende kystområder. Kommunen hjælper derfor gerne, når grundejere skal tilpasse eksempelvis diger til kommende klimaforandringer. Her kan SDFE’s højdedata bringes i spil.

”Når vi skal lave en analyse, er det af stor vigtighed, at vi har de nyeste data, som let kan hentes på en portal. Også af den enkelte fagmedarbejder der ellers ikke er GIS-specialist. Her oplever vi, at Kortforsyningen er både hurtig og enkel at finde ud af, selv for ikke-specialister,” siger Rasmus Kruse Andreasen, der er Landskabsforvalter i Odsherred Kommune

Værdifuld information til borgerne

De mange forespørgsler fra Odsherred Kommune skyldes ikke kun, at medarbejderne bruger data i deres daglige opgaver. Kommunen bruger også SDFE’s data til at informere borgerne på kommunens hjemmeside.

Her kan borgerne se mange lokale oplysninger, for eksempel hjemmeplejedistrikter og grundejerforeninger, på baggrundskort fra SDFE. Borgerne kan også få visualiseret kommunens klimatilpasningsplan og spildevandsplan.

På vej mod ny rekord

I første halvår blev der afsendt i alt 3,1 milliarder forespørgsler til Kortforsyningen. Samtidig blev der foretaget 1,6 millioner downloads af data til lokal brug. Hvis tendensen fortsætter i andet halvår, vil der også i 2018 blive sat ny rekord i antallet af forespørgsler.

data

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent