SDFE sætter gang i udviklingen af nyt Ledningsejerregister

30-04-2018

Udviklingen af en ny digital platform til ledningsoplysninger sendes nu i udbud

Ledninger

I december 2017 vedtog Folketinget en revidering af loven for registrering af ledningsejere. Et vigtigt element i implementeringen af den nye lov er videreudviklingen af Ledningsejerregistret (LER). SDFE har derfor d. 26. april offentliggjort et udbud om udviklingen af LER til en ny digital platform.

Det nye LER skal indeholde en række nye funktionaliteter, som blandt andet gør det muligt for entreprenører og andre, der skal udføre gravearbejder, at få hurtigere adgang til digital information om, hvor rør og ledninger ligger nedgravet i jorden.

Løsningen forventes at blive sat i drift i løbet af andet halvår af 2019.

Bedre overblik sparer penge og giver færre graveskader

I den nye lov stilles der krav om digitalisering af ledningsoplysninger, og sammen med de nye funktionaliteter i LER betyder det, at graveaktørerne inden for få timer vil få fremsendt et samlet overblik over nedgravede ledninger i det område, hvor de skal grave.

Det forventes, at man dermed kan mindske de mange ressourcer, der i dag bruges på at planlægge, når der skal graves i jorden for at udbygge og vedligeholde Danmarks nedgravede infrastruktur. Samtidig forventes den lettere adgang til ledningsoplysninger at resultere i færre graveskader, der bl.a. vil bidrage til en højere forsyningssikkerhed.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

Om Ledningsejerregistret

I Ledningsejerregistret (LER) kan entreprenører og andre graveaktører finde oplysninger om, hvem der ejer rør og ledninger i jorden i det område, hvor de skal grave.

Graveaktører og ledningsejere kan herefter udveksle kort over ledningernes placering i jorden, så man kan undgå graveskader.

I 2017 blev der afsendt i alt 157.102 graveforespørgsler til LER