Frie skråfotos giver nye potentialer for vækst og effektivisering

22-09-2017

SDFE er i fuld gang med en landsdækkende produktion af skråfotos, der frigives som frie data i løbet af 2018, og forventes at give mange nye anvendelsesområder i den offentlige forvaltning, i private virksomheder og blandt borgere

Skråfoto af operaen

Skråfotos kan bruges i sagsbehandlingen i stat og kommuner. I stedet for at sagsbehandleren skal bruge tid og penge på at tage ud og besigtige bygninger, kan det ske hjemme fra kontoret.

Eksempelvis vil disse skråfotos indgå i det fremadrettede vurderingsarbejde i forbindelse med de nye ejendomsvurderinger.

Hos private virksomheder kan skråfotos give mulighed for udvikling af nye forretningsområder, for eksem­pel forædling af 3D-bymodeller.

For borgerne kan simpel besigtigelse af kendte bygninger eller veje være interessant ved eksempel rutesøgning eller ejendomshandler.

Skråfotos er klar som frie data i 2018

Skråfotos er flyfotos, som afbilleder jordoverfladen ”set skråt ovenfra”, så man kan se bygninger mv. fra alle fire sider, og SDFE er netop nu i gang med den første landsdækkende produktion.

Hele Danmark er siden midten af februar blevet fotograferet ”på skrå” og forventes at være færdig-fotograferet i år. Opløsningen er 10 cm.

Når de 1,3 millioner billeder er færdigbehandlet, vil de blive udstillet frit tilgængelige på en service, hvor man kan kigge på billederne. Det vil forventeligt ske i løbet af 2018.

Mulighed for at afsøge yderligere potentialer

SDFE ønsker at fremme udviklingen af nye anvendelser af skråfotos i den offentlige og private sektor.

Derfor er det fra i dag muligt for interesserede at få adgang til testdata over mindre geografiske områder, herunder både for byområder og landområder. I første omgang er 40 km2 skråfoto fra Lolland gjort klar til brug. Senere stilles skråfotos til rådighed for tre andre mindre områder.

SDFE håber på denne måde at få mere viden om billedernes potentialer og om brugen af billederne (for eksempel om billedkvalitet, billedformater, metadata eller andet). Interesserede kan henvende sig til SDFE (geo@sdfe.dk) for at få adgang til testdata. Testdata vil kunne hentes på en FTP-server.

Det vil være muligt at følge med i hvilke fire testområder, der bliver udgivet testdatasæt for.

Følg med på Twitter