Videreudvikling af Ledningsejerregister skal bidrage til færre graveskader og øget forsyningssikkerhed

04-10-2017

Når oplysninger om nedgravede ledninger bliver digitaliseret og standardiseret, vil gravearbejder kunne gennemføres hurtigere og mere sikkert

Ledninger ved vejarbejde

Regeringen fremsætter i dag lovforslag, der vil gøre det lettere at planlægge og gennemføre gravearbejder.

Færre graveskader og mindre administration

Det kræver mange ressourcer i planlægningsarbejdet, når der skal graves i jorden for at udbygge og vedligeholde de 750.000 km ledninger, rør og kabler der ligger nedgravet i jorden overalt i Danmark. Derfor arbejder SDFE for, at sammenhængende ledningsoplysninger kan stilles let og overskueligt til rådighed for både private og professionelle brugere.

Med det nye lovforslag vil oplysningerne om ledningerne blive udleveret langt hurtigere. I dag har ledningsejeren 5 dage til at udlevere oplysningerne – fremover vil det ske automatisk inden for få timer. Samtidig skal ledningsoplysningerne digitaliseres og leve op til ensartede standardkrav, så det bliver nemmere at sammenstille data, og dermed få et langt bedre overblik over hvilke ledninger der ligger hvor.

Det nye Ledningsejerregister vil give store administrative besparelser, når ledningsoplysningerne leveres sammenstillet og digitalt til graveaktøren, ligesom et bedre og mere præcist overblik over ledningerne vil resultere i færre graveskader. Det bidrager til en øget forsyningssikkerhed.

Lovforslaget betyder, at ledningsejerne skal digitalisere og standardisere de ledningsoplysninger, der udleveres til graveaktørerne. Ledningsejere får en frist på 3 år fra det nye system idriftsættes til at omstille sig til de nye krav. Ledningsejerregistret udbygges tilsvarende til at kunne modtage de digitaliserede og standardiserede oplysninger, så ledningsoplysningerne let kan sammenstilles og udleveres som en samlet overskuelig pakke til graveaktørerne.

Bedre muligheder for koordinering af gravearbejder

Udviklingen af Ledningsejerregistret giver også bedre mulighed for, at graveaktørerne kan koordinere deres gravearbejder, da graveaktører vil kunne annoncere efter mulige samgravningspartnere i god tid, inden gravearbejdet begynder. Det vil også blive muligt at registrere og søge på ledig kapacitet i føringsrør med henblik på samføring og dermed sikre bedre udnyttelse af den eksisterende infrastruktur. Dette vil på sigt give færre gravearbejder og derved færre gravegener for det omkringliggende samfund og understøtte udrulningen af bredbånd.

Tæt samarbejde med interessenter

Videreudviklingen sker i tæt samarbejde med Ledningsejerregistrets brugere, som er repræsenteret via en følgegruppe, der består af repræsentanter fra brancheorganisationer, offentlige myndigheder samt KL.

Følgegruppen bliver inddraget i det kommende arbejde med udarbejdelsen af et samgravningsmodul og til udarbejdelsen af de standardkrav ledningsoplysningerne skal følge, når lovændringen træder i kraft.

Lovforslaget var i høring fra den 28. juni 2017 til den 14. august 2017.

Her kan du finde Lovforslag, Høringsnotat og høringssvar.

Fakta:

  • I Danmark findes der ca. 750.000 km nedgravet infrastruktur i form af rør, kabler og ledninger, der forsyner danske borgere og virksomheder med vand, varme, el, og teleydelser samt aftager spildevand.
  • Over de seneste 10 år er der ved hjælp af Ledningsejerregistret (LER) udvekslet mere end 8 mio. ledningskort mellem forskellige aktører.