Nye data gør det nemmere at finde vej

27-10-2017

Med SDFE’s nye vejpunkter bliver det nemmere at finde den hurtigste vej til en specifik adresse. Det skaber værdi for både offentlige og private aktører

Parcelhuskvarter

Selv om man har en præcis adresse, kan det til tider alligevel være svært at finde hen til den ønskede lokation. Lokale geografiske forhold så som jernbaner, vandløb eller stikveje kan gøre det vanskeligt at gennemskue, hvordan man kommer hurtigst muligt frem til en adresse.

Derfor har SDFE i forbindelse med Grunddataprogrammet beregnet vejpunkter for samtlige adresser i Danmark. Vejpunktet kan fortælle, hvordan man nemmest og hurtigst kommer hen til en given adresse.

Vigtigt for beredskabet

Det er altid rart at komme frem i god tid, men i visse tilfælde er det særligt vigtigt at komme hurtigt frem. Ved brand, ulykker og lignende kan få minutter være afgørende, og derfor er det vigtigt, at redningskøretøjerne ikke kører forkert.

De nye vejpunkter bruges også af ruteplansleverandører, som kan lave en mere præcis navigation for erhvervslivet og borgere. Det sparer samfundet for tid og penge.

Sådan gjorde vi

Vejpunkternes placering er afhængig af adressens placering i forhold til omkringliggende veje, jernbaner, vandløb mm. Da antallet af adresser er flere millioner, vil det være en stor opgave at placere vejpunkterne manuelt. Derfor beregner SDFE vejpunkterne maskinelt. Det sker ved en analyse baseret på data om adressens placering i forhold til omkringliggende veje, jernbaner, vandløb og andre relevante forhold.

undefined
Billedtekst: Det røde punkt er adressens adgangspunkt, der normalt markerer adgangen til en bygning. Det sorte punkt er det punkt på vejen, som er nærmest adgangspunktet, men her er ingen indkørsel, og der ligger en jernbane mellem adressen og vejen. Derfor har SDFE tilføjet det blå vejpunkt, som viser hen til det sted, hvor der er indkørsel til adressen.

Foreløbig en betaversion

Vejpunkterne kommer først rigtigt i spil, når Danmarks Adresseregister (DAR) version 1.0 frigives i 2018. Indtil da har SDFE valgt at frigive vejpunkterne i en betaversion, så de allerede nu kan anvendes. Hvis du for nylig har anvendt Rejseplanen.dk, har du allerede set vejpunkterne i spil. Rejseplanen anvender vejpunkter til at lave en mere præcis rutebeskrivelse mellem adressen og stoppestedet.

Når vejpunkterne frigives sammen med DAR i 2018, vil nye adresser automatisk blive forsynet med vejpunkter, og det vil være muligt for de kommunale adressemyndighederne at ændre vejpunkterne manuelt.