Geografiske oplysninger om 1,7 millioner ejerboliger skal understøtte fremtidens ejendomsvurderinger

03-10-2017

SDFE har udarbejdet specifikke geografiske oplysninger om samtlige ejerboliger i Danmark

Parcelhuskvarter

Den 2. oktober har SDFE afleveret det første samlede datasæt med specifikke geografiske oplysninger om ejerboligerne i Danmark til Skatteministeriet, der i regi af Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger gennemfører arbejdet med at udvikle et nyt ejendomsvurderingssystem. Datasættet består af i alt 19 variable, der kan fortælle noget om den enkelte boligs beliggenhed.

Eksempelvis er afstanden til jernbaner og større veje beregnet, men også hvor langt en bolig ligger fra vandet, og hvorvidt man har havkig fra boligen er en del af det komplekse datasæt.

Skatteministeriet skal nu afdække, hvilke geografiske variable, der har betydning for en boligs værdi og dermed kan understøtte en ejendomsvurdering. 

Kombination af data skaber værdi

For at kunne lave de geografiske variable har SDFE samlet data fra en lang række forskellige kilder, kvalitetssikret og kombineret dem på nye måder målrettet Skatteministeriets opgave med nye ejendomsvurderinger. På den måde kan data skabe ny værdi og anvendes til andre formål, end de er indsamlet til.

For eksempel har Energistyrelsen gennem mange år indsamlet oplysninger om vindmøllers højde og vingefang, samt hvor meget vindmøllerne producerer. Disse oplysninger kan sammen med oplysninger om vindmøllers og de nærmeste ejendommes placering give en indikation af vindmøllers betydning for ejendomsværdierne.

På samme måde kan Danmarks Højdemodel, når den kombineres med oplysninger om den geografiske placering af ejendomme, give en indikation af, hvor god udsigten er for de enkelte ejendomme.

Med det forbedrede datagrundlag bidrager SDFE til mere præcise, ensartede og gennemskuelige vurderinger af ejendomme og grunde. Beregningerne af de 19 variable er således et godt eksempel på, hvordan SDFE kan kombinere forskellige datakilder og skabe nye datasæt, der kan hjælpe andre myndigheder med deres forvaltningsopgaver.

SDFE sikrer aktuelle data

Fremadrettet vil SDFE hvert andet år aflevere et ajourført og genberegnet sæt geografiske data og variable til Vurderingsstyrelsen. SDFE sørger for at højne kvaliteten, nøjagtigheden og aktualiteten af alle de nødvendige data, således at de årligt ajourførte data kan leve op til de krav, som forventes af et forvaltningsgrundlag.