Nyt topografisk atlas er lavet på digitale geografiske grunddata

24-11-2017

Trap Danmark har lavet et traditionelt topografisk atlas baseret på digitale geografiske grunddata

Topografisk atlas

SDFE’s mange grunddata om vores land bliver hver eneste dag brugt til mange forskellige forvaltningsopgaver overalt i den offentlige sektor. Men vores data kan også bruges til mange andre formål.

Ved at kombinere tre grunddatasæt – GeoDanmark-data, Danmarks Højdemodel og Danske Stednavne – har Trap Danmark nemlig skabt et traditionelt topografisk atlas.

Trap Danmark Topografisk Atlas, 2. udgave er et omfangsrigt og detaljeret atlas over hele Danmark. Det er det første atlas over Danmark trykt med tredimensionel (3D) effekt, som gør, at man kan se hvordan landskabet bugter sig, og hvordan eksempelvis vandløb har været med til at forme landskabet. Og det er muligt, fordi de data, der indgår i atlasset, er af høj kvalitet og nøjagtighed.

Atlasset er desuden forbedret på en række punkter i forhold til førsteudgaven, som udkom i efteråret 2015. Eksempelvis er der nu ca. 21.000 stednavne og der er medtaget højdekurverne med i en højdeforskel på 5 meter og ikke 10 meter, som det var tilfældet i 1. udgave.

Læs mere om Trap Danmark Topografiske Atlas 2. udgave på Trap Danmarks hjemmeside. 

Læs mere om SDFE's grunddata