Danmarks Fikspunktregister – Valdemar giver mulighed for at tage referencenettet med i marken

08-03-2017

SDFE har relanceret webapplikationen Valdemar i et nyt og moderne design

Danmarkskort

Danmark har en geodætisk infrastruktur og et referencenet, der består af stabilt afmærkede fikspunkter med tilknyttede koordinater. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering genopmåler fikspunkterne med jævne mellemrum og bidrager dermed til overvågningen af det danske landskabs bevægelser. Desuden bliver de afmærkede fikspunkter brugt flittigt af mange brugere til løsning af deres opgaver. Koordinaterne opbevares i Danmarks Fikspunktregister.

Valdemar er navnet på en webapplikation, som SDFE netop har relanceret i et nyt og moderne design. Med Valdemar får du adgang til fikspunkternes koordinater og deres andre informationer fra Danmarks Fikspunktregister på en overskuelig måde.

Ved hjælp af informationer til fysiske fikspunkter spredt ud over kongeriget, fra Nordvestgrønland til Nexø på Bornholm, kan man relatere sig til referencen med stor præcision. Dermed er fundamentet lagt for, at geodata kan anvendes på tværs og i kombination med andre data. Kvaliteten på fikspunkterne er forskellig, og de kan anvendes til mange forskellige formål. Nogle fikspunkter har en mere end hundrede årig historie og fortæller os, hvordan landet bevæger sig. Især højdereferencen er vigtig at have styr på i disse klimaforandringstider, hvor selv meget små ændringer kan have stor betydning for, om der sker oversvømmelse.  Det er en bred brugerskare, som hver dag har gavn af produktet. Kommuner, styrelser, uddannelsesinstitutioner, landmålere, entreprenører, rådgivere og mange flere, har hentet mere end en million fikspunktsbeskrivelser i 2016.

Valdemar er ikke ny. I 40 år har applikationen leveret fikspunktsoplysninger til brugerne og løbende udviklet sig. Men det var på tide at gøre op med de gamle programmer og få moderniseret infrastrukturen. Derfor er der nu lavet en ny datamodel og nye tjenester, tilpasset distribution gennem den kommende Datafordeler. Webapplikationen er bygget op af forskellige Open Source elementer, som giver ny funktionalitet, bredere anvendelse og nemmere vedligehold. Det eneste, der kræves af brugeren, er en browser og en netadgang, så kan man selv sammensætte sine informationer og tage dem med i marken. Applikationen tilpasser sig enhver størrelse skærm og virker derfor også på smartphone og tablet.