Gode geodata har stor betydning for Arktis

16-05-2017

Den globale opvarmning og de stigende nationale og kommercielle interesser i Arktis øger behovet for pålidelige geodata

Solnedgang over Nuuk

Der er voksende fokus på Arktis som indikator for udviklingen i den globale opvarmning. Samtidig er Arktis en region, hvor en økonomisk sund og bæredygtig udvikling for en befolkning, der er spredt over et meget stort og vanskeligt tilgængeligt område, kræver intelligente og effektive løsninger. Derfor er behovet for pålidelige geodata kommet på dagsordenen.

Danmark bidrager gennem SDFE både med nykortlægningen af Grønland og Færøerne og med et aktivt bidrag til det fællesarktiske initiativ, Arctic SDI (Spatial Data Infrastructure). Det er et samarbejde med de øvrige arktiske landes kortlægningsinstitutioner, som understøtter arbejdet i Arktisk Råd.

For nyligt repræsenterede SDFE sammen med US Geological Survey Arctic SDI på Arktisk Råds konference i Washington. Under overskriften ”Arctic Science: Bringing Knowledge to Action” blev deltagerne præsenteret for den nye arktiske ”kortforsyning” – Arctic SDI Geoportal med tilhørende services og værktøjer, og der blev holdt møder med repræsentanter fra Arktisk Råds arbejdsgrupper.

Mange anvendelsesmuligheder for geodata om Arktis

Formålet med den nye portal er at gøre det nemmere at bringe data fra Arktis i anvendelse. Geodata på portalen skal bidrage til forståelsen af de forandringer, som opleves i Arktis. Gode data forbedrer grundlaget for de beslutninger, som politikere og myndigheder træffer om f.eks. miljø- og redningsberedskab, tilpasninger til klimaforandringer, udvikling af infrastrukturen og erhvervsudviklingen i Arktis. Data fra portalen skal også danne grundlag for indsamling og formidling af de mange data, som kommer ud af universiteternes forskningsaktiviteter omkring f.eks. naturovervågning og klimaforandringer.

Arctic SDI arbejder derfor også generelt på at udvikle den arktiske infrastruktur for stedbestemt information og anvendelsen af geodata gennem vejledning om standarder for data og distributionsservices m.v., som kan findes på hjemmesiden for Arctic SDI

Fakta

Den nye portal indeholder en række services og værktøjer:

  • Det digitale topografiske kort for hele Arktis (Arctic SDI Basemap), hvor data trækkes direkte fra de nationale kortforsyninger hos de otte medlemslande i Arktisk Råd
  • En søgefunktion for arktiske geodata (Metadata Service)
  • Stednavne-service samt en række af de mest anvendte tematiske datalag for Arktis
  • En række værktøjer for brugerne bl.a. til at udvikle kort, der kan kombinere brugerens egne data med geoportalens datalag samt en funktion til at eksportere disse kort til egne websites

Gå til portalen

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent