Revision af LER-loven skal bane vejen for administrative lettelser og færre graveskader

28-06-2017

Der ligger i alt ca. 750.000 km kabler, ledninger og rør nedgravet i jorden, og det sker ofte, at nogen af dem ødelægges i forbindelse med gravearbejder. Det koster både tid og penge

Vejarbejde med ledninger

En øget digitalisering af ledningsoplysningerne gør det nemmere for graveaktørerne at få overblik over, hvilke ledninger der ligger hvor, og derved kan omkostningerne ved gravearbejder mindskes.

Lovforslag sendes i høring

Derfor sender SDFE i dag et nyt lovforslag om ændring af lov om Ledningsejerregisteret (LER) i høring. Det skal sikre, at der sker en øget digitalisering af ledningsoplysningerne, og at oplysningerne lettere og hurtigere kan stilles til rådighed for graveaktørerne.  Den tid, det tager, før graveaktøren har oplysningerne til rådighed, vil bl.a. blive reduceret fra i dag fem dage til få timer. Samtidig skal ledningsoplysningerne leve op til en fælles standard, så det bliver nemmere at sammenstille data og derved få overblik over ledningerne i et givet område.

Det kan mindske de mange ressourcer, der bruges på at planlægge, når der skal graves i jorden for at udbygge og vedligeholde Danmarks nedgravede infrastruktur og samtidig resultere i færre graveskader, som igen bidrager til en højere forsyningssikkerhed.

Færre gravearbejder på sigt

Herudover skal den nye lovgivning give bedre mulighed for planlægning af samgravning, da graveaktører vil kunne annoncere efter mulige samgravningspartnere i god tid inden gravearbejdet begynder. Det vil også blive muligt at registrere og søge på kontaktoplysninger til ledningsejere med tomrør med henblik på samføring, så den eksisterende infrastruktur udnyttes bedst muligt. Udover at gøre det billigere at vedligeholde og udrulle ny infrastruktur vil det på sigt give færre gravearbejder og derved færre gravegener for det omkringliggende samfund.

Tæt samarbejde med aktørerne

I forbindelse med videreudviklingen af LER og udarbejdelsen af udkast til ny LER-lov har SDFE været i tæt dialog med LER´s brugere og andre interessenter. Det er sket i regi af den følgegruppe, der er nedsat for initiativet. Følgegruppen vil også blive inddraget i det videre arbejde med realisering af initiativet.

Udkastet til lovforlaget blev sendt i høring d. 28. juni 2017. Høringsfristen er d. 14. august 2017, kl. 12.00.

Du kan finde lovforslaget på Høringsportalen.

Udviklingen af Ledningsejerregistret er en del af Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020, og initiativet forventes at realisere en samfundsøkonomisk gevinst på 586 mio. kr. over ti år.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

Fakta:

  • I Danmark findes der ca. 750.000 km nedgravet infrastruktur i form af rør, kabler og ledninger, der forsyner danske borgere og virksomheder med vand, varme, el, og teleydelser samt aftager spildevand.
  • Over de seneste 10 år er der ved hjælp af Ledningsejerregistret (LER) udvekslet mere end 8 mio. ledningskort mellem forskellige aktører.