Galileo vil give mere præcis satellitpositionering og -navigation

01-06-2017

SDFE spiller en nøglerolle i at gøre Galileo fuldt operationelt i Danmark i 2020. Satellitsystemet vil være afgørende i forhold til at levere mere præcis positionering og højere forsyningssikkerhed

Satellit

Galileo er en vigtig brik i både EU’s og Regeringens rumstrategi, da satellitpositionering og -navigation er en integreret del i mange af samfundets funktioner. Fx bruger de fleste mennesker GPS til at finde vej ved hjælp af smartphone eller navigationsudstyr i bilen, og andre bruger det til at få en nøjagtig geografisk position med få centimeters nøjagtighed.

Mange virksomheder og myndigheder er afhængige af de data, som kommer fra de nuværende satellitnavigationssystemer. De vil kunne nyde godt af Galileo’s services, når systemet bliver fuldt operationelt, fx ved at man kan bruge GPS i områder med etagebyggeri, hvilket er vanskeligt i dag. Galileo forventes at kunne levere en mere præcis position og tilbyde en højere forsyningssikkerhed, end hvad der kan opnås i dag.

Galileo har siden december 2016 været aktivt med en begrænset service, men vil gradvist blive mere præcist i takt med, at de resterende satellitter i systemet opsendes. Galileo forventes at være fuldt operationelt i 2020.

SDFE er godt i gang med opgaven

Det danske myndighedsansvar for Galileo har hidtil været placeret i Transportministeriet, men er nu overgået til Uddannelses- og Forskningsministeriet og Energi- Forsynings- og Klimaministeriet.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) varetager opgaven for Energi- Forsynings- og Klimaministeriet og er allerede begyndt på den faglige opgave med at implementere Galileo i dansk infrastruktur. I forbindelse med Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi og Regeringens rumstrategi har SDFE startet et analysearbejde, der kortlægger nye anvendelsesmuligheder med Galileo.

Samtidig starter et pilotprojekt, som skal sikre, at Danmark får mest muligt ud af Galileo, og at der bliver udviklet en ny testpositioneringstjeneste, der gør brugeren i stand til at bestemme sin nøjagtige geografiske position med høj præcision.  

Ansvarsfordeling

Det danske myndighedsansvar for Galileo vil blive håndteret i tæt samarbejde mellem SDFE og Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

SDFE overtager ansvaret for nedtagning og national anvendelse af positioneringsdata og sammenkobling mellem den internationale og nationale rumdatainfrastruktur, herunder implementering af Galileo i dansk geodætisk infrastruktur.

SDFE har også en central opgave i at følge udviklingen af Copernicus-programmet som delegeret i Copernicus User Forum og Copernicus Commitee. Herudover indgår SDFE i løsningen af Danmarks Copernicus relay-opgaver med henblik på at understøtte anvendelsen af Sentinel data i det danske samfund.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse, der hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet, har ansvar for deltagelse i internationalt samarbejde om aktiviteter i det ydre rum samt for koordinering og samarbejde mellem danske myndigheder vedr. rumrelaterede aktiviteter. Dette ansvar løftes i rumkontoret i Styrelsen for Forskning og Uddannelse, som i forvejen har ansvaret for EU’s andet rumprogram, jordobservationssystemet Copernicus, samt arbejdet med implementering af regeringens rumstrategi.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

Om Galileo

Galileo er et fælleseuropæisk globalt satellitbaseret navigationssystem. Galileo giver nye muligheder for nøjagtig og mere præcis positionering.

SDFE forventer derfor en kraftig udvikling i anvendelsen i Danmark.