Quick Ortofotos klar som frie data

04-07-2017

Nu kan landsdækkende Quick Ortofotos fra 2017 hentes på Kortforsyningen som frie data. Ved at udstille Quick Ortofotos som frie data får brugerne adgang til data med væsentlig højere aktualitet, end det tidligere har været tilfældet

Ortofoto over Aarhus

I SDFE arbejder vi for, at vores data skaber størst mulig værdi for samfundet. Derfor prioriterer vi, at indsamlede data hurtigst muligt gøres tilgængelige på en måde, så flest mulige brugere har adgang til de mest aktuelle data.  Et skridt på vejen er udstillingen af Quick Ortofotos, som, kun 6 uger efter de landsdækkende fotograferinger blev afsluttet, nu bliver tilgængelige på Kortforsyningen.dk som frie data.

Quick Ortofotos udstilles i år i Kortforsyningen som frie data for første gang, så alle kan få glæde af de tidlige, men endnu ikke geometri- og farvekorrigerede billeder.

Quick Ortofotos er et landsdækkende ortofoto-produkt, hvor hurtig udstilling prioriteres fremfor nøjagtighed og farver. SDFE har siden 2015 udstillet Quick Ortofotos til landets 98 kommuner, blandt andet til brug for udpegning af ændringer til kommunernes og SDFE fælles GeoDanmark-kortproduktion. Quick Ortofotos er stikprøve-kontrolleret for geometri, som viser, at de holder en nøjagtighed på bedre end 2 meter i måle- og placeringsnøjagtighed. SDFE’s forventning er, at Quick Ortofotos generelt ikke vises med en dårligere nøjagtighed end 4 meter i måle- og placeringsnøjagtighed.

Årets geometri- og farvekorrigerede ortofotos forventes landsdækkende til oktober

I Kortforsyningen suppleres Quick Ortofotos med godkendte endelige ortofotos, når disse modtages fra eksterne producenter og bliver godkendt i SDFE, hvilket sker løbende i perioden august til oktober. Godkendte endelige ortofotos er i modsætning til Quick Ortofotos kontrolleret for nøjagtighed på bedre end 30 centimeter i måle- og placeringsnøjagtighed samt tilpasset til et homogent farveudtryk. 

SDFE har fokus på realtid

I SDFEarbejder vi til stadighed på at effektivisere arbejdsgange og produktioner. Vi har i 2017 haft specielt fokus på GeoDanmark-produktionen af ortofotos. Det har betydet, at den samlede produktion pt. er ca. 6 uger længere fremme end tidligere år. Vi har bl.a. gennemført en række tiltag for at effektivisere både fotografering og dataproduktion, så billeder hurtigere bliver tilgængelig for kommunerne og også kan nedbringe produktionstiden for landsdækkende GeoDanmark-data – bl.a. gennem tidlige kontrakter, ændrede arbejdsgange og strammere leverandørstyring.

Fortsat fokus på effektivisering af produktionen betyder, at vi løbende tilbyder mere aktuelle datasæt, der bedre afspejler det aktuelle Danmark. 

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

Sådan finder du Quick Ortofotos

Tjenesten på Kortforsyningen hedder:

WMS: orto_foraar_temp

Den består af to selvstændige lag (layers): Ortofoto_unøjagtig_16cm og Ortofoto_unøjagtig_10cm