Nyt indhold på sdfe.dk gør det nemt at forstå, hvad data gør for Danmark

01-02-2017

SDFE’s hjemmeside har fået nyt indhold. Vi har lanceret en ny forside, hvor SDFE i ord og billeder viser nogle konkrete eksempler på, at SDFE forsyner samfundet med vigtige data.

SDFE gør det nemt for den offentlige sektor, virksomheder og private at hente og kombinere data. Data giver mulighed for at træffe vigtige samfundsbeslutninger på det bedst mulige grundlag. Og ved at stille data til rådighed på en enkel måde, sparer vi tid og penge, som kan bruges til andet, som skaber værdi i samfundet.

Temaer og grundfortælling

På den nye forside præsenterer vi nogle aktuelle eksempler på, hvad vi arbejder med i SDFE.

Du kan læse om ”Bedre data sikrer færre oversvømmelser”, som handler om, hvordan SDFE sammen med andre offentlige aktører arbejder med sikring mod vejr og klima, hvor bl.a. Danmarks Højdemodel spiller en vigtig rolle.

Du kan også læse om, at ”SDFE sikrer fremtidens forsyning med data”. Her sætter vi fokus på SDFE’s arbejde med at sikre ensartede data om forsyningssektoren, som kan bruges til bedre beslutningsgrundlag om investeringer i en fremtidssikret forsyning i Danmark.

Temaet ”Digitale ledningsoplysninger giver færre graveskader” handler om hvordan data i LER (Ledningsejerregistret) gør det nemt for graveaktører at finde oplysninger om, hvilke ledningsejere, der i forvejen har ledninger, rør og kabler i jorden. Den viden kan føre til færre graveskader og dermed færre afbrydelser og forsyningssvigt for brugerne.

Fra den nye forside kan du læse om, hvordan data skaber en bedre og hurtigere offentlig sektor. ”En bedre og hurtigere offentlig sektor” giver indblik i, at det kommer hele samfundet til gode, at vi dag kan indsamle og behandle data langt mere effektivt, og at data kan anvendes og kombineres på tværs af den offentlige sektor.

Helt ny hjemmeside til april

Til april lancerer vi en komplet ny hjemmeside, hvor det bliver nemmere at finde de produkter og services, som SDFE stiller til rådighed for den offentlige sektor, virksomheder og borgerne.

 

 

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent