Nye tal viser, at SDFE’s data bruges af stadig flere

27-04-2017

Både antallet af brugere og anvendelsen af SDFE’s data er steget markant. Men hvilke data er de mest populære, og hvem bruger dem? Vi har kigget lidt dybere i tallene for at finde svarene

Digitalt Danmarkskort

Stor efterspørgsel på data om geografiske områder og konsekvenser af nedbør

SDFE’s data blev i 2013 gjort frit tilgængelige for alle, og i SDFE arbejder vi hele tiden på at gøre det nemt at hente og kombinere offentlige data, så de bliver en integreret del af beslutninger, vækst og udvikling. 

Nye tal for anvendelsen af data fra Kortforsyningen viser, at vi er godt på vej i den retning. Siden 2013 er antallet af årlige forespørgsler på data fra Kortforsyningen vokset fra ca. 800 mio. til ca. 3,3 mia. årlige forespørgsler. Samtidig er antallet af brugere vokset fra ca. 800 til over 60.000.

Tallene dækker over en generel vækst i anvendelsen af de fleste datasæt. Især er der stor efterspørgsel på skærmkort, luftfotos og Danmarks Højdemodel. Anvendelsen af skærmkortet er siden 2013 vokset fra ca. 30 til 150 millioner forespørgsler om måneden, mens anvendelsen af luftfotos i samme periode er vokset fra ca. 8 til 50 millioner forespørgsler om måneden.

Både skærmkort og luftfotos anvendes typisk som kortgrundlag til at få et overblik over et område. Den store stigning i anvendelsen skyldes, at data i stigende grad bliver anvendt på tværs af den offentlige sektor som baggrund for anden information som f.eks. trafikdata, miljøoplysninger, tekniske data og ejendomsdata.

Højdemodellen, et relativt nyt produkt i Kortforsyningen, har nu omkring 3 millioner forespørgsler om måneden. Højdemodellen kan bl.a. bruges til at vurdere konsekvenser af nedbør og havstigninger og er et vigtigt værktøj i kommunernes arbejde med klimatilpasning. For eksempel betød stormfloden omkring den vestlige Østersø i starten af januar 2017, at antallet af forespørgsler på højdemodellerne steg til det dobbelte.

Flere og mere forskellige brugere

Ved indgangen til 2013 var anvenderne af data fra Kortforsyningen primært kommuner, stat og regioner, samt et mindre antal private firmaer.  Men siden er flere brugere fra andre sektorer kommet til.

Der er nu over 1000 virksomheder, omkring 1500 borgere og ca. 50 foreninger, som hver måned anvender Kortforsyningen. Antallet af brugere på Kortforsyningen er fortsat stigende.  Den samlede fordeling af de over 60.000 registrerede brugere fremgår af figuren nedenfor.

undefined

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent