Ny kortlægning i Grønland baseret på satellit

07-03-2016

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har offentliggjort et udbud vedrørende indsamling af satellitdata samt produktion af en digital højdemodel og ortofoto, dækkende fire geografiske områder i Grønland.

Styrelsen gennemfører i perioden 2015-2017 i samarbejde med Grønlands Selvstyre et pilotprojekt. Pilotprojektet fører frem til en topografisk nykortlægning af Grønland dækkende fire geografiske områder med et samlet areal på ca. 80.000km2. Pilotprojektet skal bl.a. etablere, afprøve og dokumentere nye metoder til kortlægning, indsamling af satellitbilleder, produktion af geodata, kartografisk visualisering mv. Det vil sige, en samlet proces, der omfatter værdikæden fra behovsafdækning, etablering af referencegrundlag, dataindsamling, dataproduktion, visualisering samt distribution. De nye kort og geodata produceres i en skala svarende til 1:50.000.

Projektet finansieres af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.