Call for abstracts til INSPIRE konferencen 2016 er nu åbnet

02-03-2016

INSPIRE-direktivet er med til at sikre en fælles europæisk infrastruktur for geodata, som kommer både den offentlige og private sektor til gode.

En af grundidéerne med en fælles infrastruktur for geodata er, at data skal kunne anvendes på både lokalt, nationalt og europæisk niveau samt på tværs af sektorer (miljø, energi, transport, landbrug, sundhed, m.fl.). Det princip har man stor glæde af inden for en lang række områder.

Et eksempel er beredskabsområdet, hvor man ofte arbejder på tværs af landegrænser og myndigheder. Det gælder f.eks. ved klimakatastrofer, hvor informationer fra forskellige myndigheder kan give et detaljeret overbliksbillede af katastrofen til gavn for det videre planlægningsarbejde.

Også inden for sundhedsarbejdet er systemet af de fælles geodata til stor nytte. Herhjemme bruger Sundhedsstyrelsen analyser af geokodede data om f.eks. indlæggelser, skadestuebesøg og geografiske forskelle i forbrugsmønstret mellem land og by til at skabe de bedst mulige sundhedsfaglige rammer for behandling og forebyggelse.

I Danmark er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet gennem Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering ansvarlig for arbejdet med INSPIRE.

INSPIRE-konference 2016 Årets INSPIRE
INSPIRE-konference afholdes i Barcelona fra den 26. - 30. september 2016. Abstracts skal indsendes inden den 16. maj 2016.