Ny strategi sætter retningen for Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

27-06-2016

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) blev etableret pr. 1. januar 2016. SDFE arbejder for en bredere anvendelse af offentlige data til modernisering og effektivisering af den offentlige administration og til vækst i den private sektor.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering blev etableret med en klar opgave om at arbejde med modernisering af den offentlige sektor ved hjælp af data og digital infrastruktur. Den nye ’Strategi 2020’ sætter retningen for styrelsens arbejde, og beskriver hvor der særligt skal sættes ind i de kommende år.

Udviklingen af vores samfund sker med større og større hast, og samtidig stiger kravene til den offentlige sektor. Digitaliseringen gør det muligt at udvikle og tilpasse samfundet i et andet tempo end før, og her er data og digitale infrastrukturer afgørende for, at mulighederne bliver omsat til konkrete resultater. Det er SDFE’s mål, at vi gennem samarbejde på tværs af den offentlige sektor sikrer:

  • at data bidrager til at skabe gode beslutningsgrundlag for at man i den offentlige sektor kan træffe de bedst mulige beslutninger, udvikle lovgivningen og lave sagsbehandling
  • at data og digitaliseringen bidrager til, at der frigøres tid og penge i den offentlige sektor
  • at der skabes et bedre digitalt grundlag for vækst ved at gøre den digitale infrastruktur let at anvende

For at understøtte realiseringen af de tre mål er der identificeret seks indsatsområder, som SDFE skal have særligt fokus på i de kommende år:

  • at vores data er aktuelle og skaber et realtidsbillede af vores samfund, og at vores data kan bruges sammen med andres data, uanset hvad de skal anvendes til
  • at vi kan analysere os frem til, hvor vi i SDFE bedst kan skabe værdi, og at vi kan bidrage til værdi i andre myndigheders forvaltningsprocesser
  • at det skal være nemmere for brugerne at finde data, og at brugerne selv skal kunne sammensætte de data, de har behov for