Fagbladet Landinspektøren sætter fokus på Datafordeleren

20-06-2016

Datafordeleren er maskinen, der skal samle, kombinere og distribuere alle den offentlige sektors grunddata.

Arbejdet med at forbedre kvaliteten af grunddata og udvikle en ny kanal til distribution af grunddata, Datafordeleren, skrider planmæssigt frem.
I øjeblikket arbejder KMD, registermyndigheder og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering tæt sammen om at gennemføre snitfladetests, der sikrer at de data, som skal distribueres via Datafordeleren, kan spille sammen, og at den tekniske platform kan levere høj performance og oppetid.
Det er en stor opgave, hvor der bliver løftet i flok for at nå i mål med at kunne lukke eksterne brugere ind til yderligere tests i slutningen af 2016, hvorefter de forbedrede data bliver tilgængelige for alle i 2017.

- Datafordeleren kan drive en mere innovationsbaseret forvaltning i den offentlige sektor, fordi data er tilgængelige og passer sammen, og det vil forandre praktikernes arbejdsgange fremadrettet, fortæller kontorchef Georg Jensen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

For at Grunddataprogrammet skal lykkes, er det nødvendigt at få praktikerne med om bord og forberede dem på overgangen fra de nuværende distributionsløsninger til Datafordeleren. Og blandt de kommende brugere er der stor interesse i at få mere information på det tekniske og operationelle niveau. I maj besøgte mere end 100 interesserede Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering for at blive klogere på grunddatamodel, kommende services, brugeroprettelse, sikkerhedszoner og support.

I Kommunerens Landsforening glæder man sig til, at grunddataprogrammet er implementeret. Der er nemlig stor efterspørgsel efter de forbedrede data i kommunerne. Samtidig er man opmærksom på, at det bliver en betydelig opgave at implementere programmet i kommunerne. KL er dog optimistiske og tror på, at man kan løfte opgaven og realisere en fornuftig implementering.