Fri anvendelse af data om Grønland

22-01-2016

En række data om Grønland stilles nu frit til rådighed for offentlige myndigheder, virksomheder og personer.

Det er en følge af, at bekendtgørelse om fri anvendelse af data om Grønland trådte i kraft den 1. januar 2016.

Frie geografiske data kan være med til at lette sagsgange og skabe grundlag for vækst i det grønlandske samfund. De data, som stilles frit til rådighed er landkortdata, som fx topografiske kort og flyfotos. De fleste er af ældre dato. Der er igangsat et pilotprojekt om landkortlægning i Grønland med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond til almene Formaal, som i fremtiden vil kunne skabe adgang til bedre og opdaterede landkortdata.