Den nye Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

01-01-2016

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering blev etableret den 1. januar 2016.

Styrelsen skal dels understøtte en bredere anvendelse af data til modernisering og effektivisering af den samlede offentlige administration og dels skabe bedre rammer for vækst i den private sektor via lettilgængelige offentlige data.

 - Både nationalt og internationalt er der en stadig voksende efterspørgsel efter data og hvordan de kan bruges til politikudvikling, forvaltningen og til privat forretningsudvikling. Når denne viden bringes i spil, bliver den for alvor en løftestang for at effektivisere, modernisere og skabe integrerede forvaltningsløsninger. Det er noget af det, som vi har fokus på, siger direktør Kristian Møller, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har en central rolle i tværoffentlige samarbejder om data og digital infrastruktur, og har bl.a. en betydende rolle i grunddataprogrammet herunder som ansvarlig for den fællesoffentlige Datafordeler. 

Dannelse af styrelsen

Som led i regeringens plan "Bedre balance – statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder" er den tidligere Geodatastyrelsen pr. 1. januar 2016 blevet til to selvstændige styrelser, en ny Geodatastyrelsen som placeres i Aalborg, og en ny Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering som placeres i København.