bog

Rettigheder og vilkår

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har ansvar for at vedligeholde og videreudvikle en række datasæt, tjenester og ydelser. Som følge af grunddataprogrammet stiller SDFE dem gratis til rådighed.

De topografiske data inkl. GeoDanmark, Danmarks højdemodel og Matrikelkortet kan frit anvendes af borgere og den private sektor - også i kommercielle sammenhænge. For den offentlige sektor betyder det, at data frit kan udveksles med borgerne og virksomheder, og der kan laves løsninger, hvor data videregives til 3. part.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har i henhold til ophavsretslovens almindelige regler ophavsret til styrelsens kort, data, programmer, services og øvrige produkter, som ikke er en del af de frie data.

Vilkår for GeoDanmark-data

Der er særlige vilkår for anvendelse af data fra GeoDanmark. Download vilkår for GeoDanmark-data.