SANT – Sekretariat for anvendelse af nye teknologier

SANT er et sekretariat under Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, der indsamler og udbreder viden om nye og fremtidige kommunikationsteknologier.

Nye teknologier skaber mulighed for udvikling og anvendelse af nye tjenester og digitalisering inden for en række sektorer (fx sundhed, undervisning, transport, industri og landbrug). 

Løsningerne kan understøtte vores fælles velfærd og gøre Danmark grønnere og rigere. Der er imidlertid behov for mere viden om de nye teknologier, så potentialerne for disse kan blive indfriet til gavn for borgere, virksomheder og den offentlige sektor. 

På denne side kan du finde et katalog over brugsscenarier (use cases) og forsøg med nye teknologier. Du kan finde viden om danske og internationale støttemuligheder til forsøg og projekter, der anvender ny teknologi, bidrage med din egen projektidé til SANT’s idébank, blive en del af SANT’s kontaktbog og læse om, hvilke arrangementer sekretariatet planlægger at afholde.  

Kommende arrangementer

Workshops

Sekretariatet planlægger at holde en række tema-workshops, hvor relevante interessenter og eksterne oplægsholdere inviteres til at sætte fokus på udvalgte emner.

Kommende workshop

SANT afholder et arrangement om ny teknologi og grøn omstilling sammen med Dansk Erhverv. Hold øje her på siden.

Tidligere arrangementer

Se nyhedsbrevet om workshop i Odense om anvendelse af ny teknologi i den offentlige opgaveløsning den 7. februar 2023 til højre på siden.

Se nyhedsbrevet fra sugust om 5G-event i Industriens Hus den 29. juni 2022 til højre på siden.

Use case-katalog

Region Nordjylland og Region Hovedstaden har i samarbejde med svenske Everdrone AB og Karolinska Instituttet igangsat et droneprojekt, hvor droner skal flyve ud med hjertestartere til folk med hjertestop.

Droneprojektet skal vise, at dronerne kan flyve ud og levere en hjertestarter. Det kan være en løsning til de områder, som tidligere har været svære at hjælpe.

Se den første drone, der leverer en hjertestarter ved dit dørtrin

I podcasten Techtopia, afsnit 254, aflægges der besøg hos Capra Robotics. De har udviklet en robot, der kan støvsuge cigaretskodder på gaden, flytte kasser på et lager eller skrubbe tyggegummiklatter af fortovet.

Stifter af Capra Robotics, Mads Bendt, har en innovativ fantasi, og Niels Jul Jacobsen, tidl. MiR Robots, har sat sig i direktørstolen hos Capra Robotics.

Lyt til podcasten om Capra Robotics her: Techtopia 254: Dansk robot frelser mennesker fra skodjobs

Sjællands Universitetshospital er i gang med at undersøge, hvorvidt behandlingen af slagtilfælde kan starte allerede i ambulancen, hvis der kan sendes scanningsbilleder direkte fra ambulance til hospital.

Det kræver en stærk og stabil netværksforbindelse, og Region Sjælland vil derfor teste forbindelsen rundt om i regionen.

Testen er et led i et forskningsprojekt, som Sjællands Universitetshospital står i spidsen for. Projektet er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Undersøger mobilnetværk for at redde flere patienter

Shape Robotics har i samarbejde med TDC NET og Ericsson vist potentialet i at kombinere 5G-teknologi med robotter i undervisningssituationer.

Robotten “Fable” fra Shape Robotics har foruden hjul også en smartphone monteret og kan styres fra distancen, så elever, der ikke kan være fysisk til stede, har mulighed for at interagere med klassekammerater i undervisningen og i frikvarteret. 

Pressemeddelse om 5G og avanceret robotteknologi

Aarhus Universitet og Aalborg Universitet har, i samarbejde med Aabenraa Kommune og Padborg transportcenter og med sparring fra TDC NET’s og Ericssons fælles 5G Innovation hub, udført et forsøg, der indgår i EU-projektet ’Internet of Food and Farm 2020’, hvor man i et område omkring Padborg for første gang herhjemme har testet 5G i et åbent landskab.

En almindelig traktor blev koblet op på 5G-netværket, og mens maskinen var i drift, blev netværkets hastighed, responstid og stabilitet udfordret og målt. Forskerne kan konkludere, at der på sigt er mange reelle muligheder for anvendelse af 5G til fremtidens intelligente landbrug.

Pressemeddelse om 5G-forsøg i åbent landskab

Teknologisk Institut har koblet robotten ”Spot” fra Boston Dynamics på 5G-netværket, så den kan styres udendørs. Når man kobler de kendte teknologier som droner og mobile robotter til det hurtige 5G-netværk, kan de løse nye, mere krævende opgaver og på den måde levere øget værdi.

5G-netværket åbner muligheder for, at robotter i fremtiden kan aflaste fx redningsmandskab, budbringere og sikkerhedspersonale m.fl.

Pressemeddelelse om mobil robot koblet til 5G

Falck og TDC Erhverv har indgået et samarbejde om droner. Falck skal bruge TDC’s 5G-net til at styre sine fremtidige droner. Falck vil i projektet fragte medicin og blodprøver ved hjælp af droner.

Formålet med projektet er at mindske afstanden mellem landets hospitaler og nedbringe den livsvigtige tid, det tager at indhente prøvesvar.

Artikel om dronesamarbejde mellem Falck og TDC Erhverv

Ericsson, TDC NET, Relatel og TDC Erhverv skal i et samarbejde udvikle og optimere drone-forbindelser, fjernkommando og –styring samt videostreaming.

Ericsson Drone Mobility (EDM) gør det muligt at flyve sikkert ”Beyond Visual Line-Of-Sight”. EDM er en cloud-baseret platform, der muliggør sikker og effektiv droneflyvning ved at gøre brug af Telecom Network Intelligence. Fx kan myndighederne få automatisk besked, når en droneoperatør planlægger en mission, og den præcise rute kan deles med dem.

Nyhed om optimering af dronebrug for danske virksomheder

Støttemuligheder til forsøg og projekter

CEF-2 Digital er et EU-støtteprogram til udrulning af digital infrastruktur. CEF-2 Digital støtter projekter af fælles interesse, der skal styrke digitalisering og modernisering af EU’s digitale infrastrukturer.

Under CEF-2 Digital kan der blandt andet søges støtte til udrulning af 5G-infrastruktur til konkrete projekter i lokalsamfund (5G for Smart Communities). Formålet er at fremme anvendelsen af 5G-tjenester og bidrage til udviklingen af use cases, der kan kopieres og implementeres i andre lokalsamfund i Europa.

Det nuværende arbejdsprogram løber frem til og med 2025.

Læs mere om CEF-2 Digital hos Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur

Læs mere om CEF-2 Digital hos Europa-Kommissionen

EU’s program for digital omstilling har til formål at sikre bred udrulning og anvendelse af digitale teknologier i samfundet. Programmet vil bl.a. medfinansiere etableringen af et europæisk netværk af digitale innovationshubs og specialiserede centre for supercomputere, kunst intelligens og cybersikkerhed.

Arbejdsprogrammerne for Digital Europe

Læs mere om The Digital Europe Programme hos Erhvervsstyrelsen

Læs mere om The Digital Europe Programme hos Europa-Kommissionen

Innovationsfonden investerer i udvikling af ny viden og teknologi. For at få støtte fra Innovationsfonden, skal du have en forretningside, som er innovativ og som skaber vækst.

Læs mere om Innovationsfonden

Industriens Fond støtter projekter inden for mange brancher, emner og teknologier, der gavner dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

Læs mere om Industriens Fond

Sekretariat for anvendelse af nye teknologier
Maria Rydahl Ahlgreen
Chefkonsulent

Nyhedsbrev - læs mere om, hvad der sker i SANT