SANT – Sekretariat for anvendelse af nye teknologier

SANT er et sekretariat, der indsamler og udbreder viden om nye og fremtidige kommunikationsteknologier.

Nye teknologier skaber mulighed for udvikling og anvendelse af nye tjenester og digitalisering inden for en række sektorer (fx sundhed, undervisning, transport, industri og landbrug). 

Løsningerne kan understøtte vores fælles velfærd og gøre Danmark grønnere og rigere. Der er imidlertid behov for mere viden om de nye teknologier, så potentialerne for disse kan blive indfriet til gavn for borgere, virksomheder og den offentlige sektor. 

På denne side kan du finde et katalog over brugsscenarier (use cases) og forsøg med nye teknologier. Du kan finde viden om danske og internationale støttemuligheder til forsøg og projekter, der anvender ny teknologi, biddrage med din egen projektidé til SANT’s idébank, blive en del af SANT’s kontaktbog og læse om, hvilke arrangementer sekretariatet planlægger at afholde.  

 

Kommende arrangementer

Kick off-arrangement 

Kick off-arrangementet sætter fokus på sekretariatets etablering og de telepolitiske ambitioner for fremtidens teknologi. Dato og nærmere information følger. 

Workshops

Sekretariatet planlægger at holde 2-3 tema-workshops i 2022, hvor relevante interessenter og eksterne oplægsholdere inviteres til at sætte fokus på udvalgte emner. Dato og nærmere information følger.

Use case-katalog

Shape Robotics har i samarbejde med TDC NET og Ericsson vist potentialet i at kombinere 5G-teknologi med robotter i undervisningssituationer.

Robotten “Fable” fra Shape Robotics har foruden hjul også en smartphone monteret og kan styres fra distancen, så elever, der ikke kan være fysisk til stede, har mulighed for at interagere med klassekammerater i undervisningen og i frikvarteret. 

Pressemeddelse om 5G og avanceret robotteknologi

Aarhus Universitet og Aalborg Universitet har, i samarbejde med Aabenraa Kommune og Padborg transportcenter og med sparring fra TDC NET’s og Ericssons fælles 5G Innovation hub, udført et forsøg, der indgår i EU-projektet ’Internet of Food and Farm 2020’, hvor man i et område omkring Padborg for første gang herhjemme har testet 5G i et åbent landskab.

En almindelig traktor blev koblet op på 5G-netværket, og mens maskinen var i drift, blev netværkets hastighed, responstid og stabilitet udfordret og målt. Forskerne kan konkludere, at der på sigt er mange reelle muligheder for anvendelse af 5G til fremtidens intelligente landbrug.

Pressemeddelse om 5G-forsøg i åbent landskab

Teknologisk Institut har koblet robotten ”Spot” fra Boston Dynamics på 5G-netværket, så den kan styres udendørs. Når man kobler de kendte teknologier som droner og mobile robotter til det hurtige 5G-netværk, kan de løse nye, mere krævende opgaver og på den måde levere øget værdi.

5G-netværket åbner muligheder for, at robotter i fremtiden kan aflaste fx redningsmandskab, budbringere og sikkerhedspersonale m.fl.

Pressemeddelelse om mobil robot koblet til 5G

Falck og TDC Erhverv har indgået et samarbejde om droner. Falck skal bruge TDC’s 5G-net til at styre sine fremtidige droner. Falck vil i projektet fragte medicin og blodprøver ved hjælp af droner.

Formålet med projektet er at mindske afstanden mellem landets hospitaler og nedbringe den livsvigtige tid, det tager at indhente prøvesvar.

Artikel om dronesamarbejde mellem Falck og TDC Erhverv

Ericsson, TDC NET, Relatel og TDC Erhverv skal i et samarbejde udvikle og optimere drone-forbindelser, fjernkommando og –styring samt videostreaming.

Ericsson Drone Mobility (EDM) gør det muligt at flyve sikkert ”Beyond Visual Line-Of-Sight”. EDM er en cloud-baseret platform, der muliggør sikker og effektiv droneflyvning ved at gøre brug af Telecom Network Intelligence. Fx kan myndighederne få automatisk besked, når en droneoperatør planlægger en mission, og den præcise rute kan deles med dem.

Nyhed om optimering af dronebrug for danske virksomheder

Støttemuligheder til forsøg og projekter

CEF-2 Digital er et EU-støtteprogram til udrulning af digital infrastruktur. CEF-2 Digital støtter projekter af fælles interesse, der skal styrke digitalisering og modernisering af EU’s digitale infrastrukturer.

Under CEF-2 Digital kan der blandt andet søges støtte til udrulning af 5G-infrastruktur til konkrete projekter i lokalsamfund (5G for Smart Communities). Formålet er at fremme anvendelsen af 5G-tjenester og bidrage til udviklingen af use cases, der kan kopieres og implementeres i andre lokalsamfund i Europa.

Det nuværende arbejdsprogram løber frem til og med 2025.

Læs mere om CEF-2 Digital hos Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur

Læs mere om CEF-2 Digital hos Europa-Kommissionen

EU’s program for digital omstilling har til formål at sikre bred udrulning og anvendelse af digitale teknologier i samfundet. Programmet vil bl.a. medfinansiere etableringen af et europæisk netværk af digitale innovationshubs og specialiserede centre for supercomputere, kunst intelligens og cybersikkerhed.

Arbejdsprogrammerne for Digital Europe

Læs mere om The Digital Europe Programme hos Erhvervsstyrelsen

Læs mere om The Digital Europe Programme hos Europa-Kommissionen

Innovationsfonden investerer i udvikling af ny viden og teknologi. For at få støtte fra Innovationsfonden, skal du have en forretningside, som er innovativ og som skaber vækst.

Læs mere om Innovationsfonden

Industriens Fond støtter projekter inden for mange brancher, emner og teknologier, der gavner dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

Læs mere om Industriens Fond

Sekretariat for anvendelse af nye teknologier
Matias Find
Fuldmægtig